News

:

: - -

Period:

News: 56

2020-05-25

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-25

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: coronavirus quarantine virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy przekroczeniu granicy RP »

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) uprzejmie informujemy, że z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-zwolnien-z-kwarantanny-przy-przekroczeniu-granicy-rp

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic quarantine injunctions restrictions prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Nowe zasady przekraczania granicy »

Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. »

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-przekraczania-granicy

Source: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Keywords: restrictions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-21

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-21

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG oraz w celu pobierania nauki RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: coronavirus quarantine virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG oraz w celu pobierania nauki RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: coronavirus quarantine virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Alimenty w dobie koronawirusa. Zmiany w funduszu alimentacyjnym »

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/alimenty-w-dobie-koronawirusa-zmiany-w-funduszu-alimentacyjnym

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus crisis Shield virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne »

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG oraz w celu pobierania nauki RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: coronavirus quarantine virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy przekroczeniu granicy RP »

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) uprzejmie informujemy, że z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nowe-zasady-zwolnien-z-kwarantanny-przy-przekroczeniu-granicy-rp

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: epidemic quarantine injunctions restrictions prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: coronavirus quarantine virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: coronavirus quarantine virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym osób i rzeczy »

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, po przekroczeniu granicy państwowej są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym-osob-i-rzeczy

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic quarantine injunctions restrictions prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-06

Startuje cykl webinariów Akademia Czystego Powietrza »

Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” wraz z prezentacją uproszczonego wniosku o dotację, szkolenia z nowoczesnych technik grzewczych i termomodernizacji budynków oraz obowiązujące przepisy prawne – to tematy, którymi rozpocznie się cykl bezpłatnych webinariów pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Poniedziałkowe spotkania on-line, począwszy od 11 maja, to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego. »

https://www.gov.pl/web/klimat/startuje-cykl-webinariow-akademia-czystego-powietrza

Source: Ministerstwo Klimatu

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Od dziś (4 maja br.) obowiązkowej kwarantanny nie muszą przechodzić osoby, które przekroczyły polską granicę w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu pobierania nauki w naszym kraju lub w państwie sąsiednim (nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej). »

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy

Source: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej »

Nowe zasady dotyczące odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisantów statków oraz inspektorów uznanych organizacji »

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-03

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Od 4 maja br. nie będzie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8432,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Utrzymanie pojazdów po wejściu w życie IV pakietu kolejowego »

16 czerwca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/779 regulujące zasady funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Regulacje to element IV pakietu kolejowego. Nowe przepisy dotyczyć będą utrzymania wszystkich pojazdów kolejowych – nie tylko towarowych jak do tej pory. Aby umożliwić przygotowanie się do nowych wymagań Urząd Transportu Kolejowego przygotował rekomendacje i praktyczne podsumowanie nowych regulacji. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15950,Utrzymanie-pojazdow-po-wejsciu-w-zycie-IV-pakietu-kolejowego.html

Source: Urząd Transportu Kolejowego

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa i certyfikatu ECM przed 16 czerwca 2020 r. »

Za półtora miesiąca wejdzie w życie IV pakiet kolejowy. Zmienią się m.in. zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Po 16 czerwca 2020 r. nie będzie możliwe uzyskanie tych dokumentów na dotychczasowych zasadach. Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w prawie, dla nowych wniosków nie jest już możliwe uzyskanie certyfikatów na starych zasadach. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15943,Uzyskanie-certyfikatu-bezpieczenstwa-i-certyfikatu-ECM-przed-16-czerwca-2020-r.html

Source: Urząd Transportu Kolejowego

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-24

Covid19 - zasady kumulacji pomocy publicznej »

Przedsiębiorco, zapoznaj się z zasadami kumulacji pomocy antykryzysowej związanej z COVID-19 »

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16376

Source: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Keywords: COVID crisis rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-24

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych »

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii »

https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych0/

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: epidemic quarantine injunctions restrictions prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-23

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku »

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku »

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-Ochotniczych-Strazy-Pozarnych-w-2020-roku/idn:37632

Source: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

1 2 3 »

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności