News

:

: - -

Period:

News: 26

2020-05-22

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ »

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-srodki-ochrony-dla-szkol-i-placowek-oswiatowych

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne »

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Wytyczne GIS, MZ i MEN »

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - opinia MEN »

W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, przedstawiamy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/wynagradzanie-nauczycieli-pracownikow-administracji-i-obslugi

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-07

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności – dziękujemy za Waszą pomoc! »

Szyją maseczki, robią przyłbice, prowadzą lekcje językowe online, kręcą filmy publikowane w internecie i robią zakupy dla seniorów. Wspierają lokalne społeczności w walce z niewidocznym, lecz groźnym wrogiem. Choć mieli szansę powrotu do domu – zdecydowali się zostać. Dziękujemy za Waszą aktywność i zaangażowanie! »

https://www.gov.pl/web/edukacja/wolontariusze-eks-dziekujemy-za-pomoc

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: masks

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-05

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji »

Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa to najważniejsze zagadnienia nowego informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W publikacji pojawia się m.in. opis platformy epodreczniki.pl, wykaz materiałów informacyjnych i stron internetowych przydatnych do nauki online. Materiał przybliża także projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz działania zwiększające udział technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Zachęcamy do korzystania z materiału. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/informator-dla-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli »

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: disinfection epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego »

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Od 4 maja br. powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym »

Od 4 maja br. przywróciliśmy możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Dajemy poradniom możliwość realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. To odpowiedź przede wszystkim na prośby rodziców. Przy organizacji pracy poradni należy jednak uwzględnić przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/od-4-maja-br-powrot-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-do-pracy-w-systemie-stacjonarnym

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: epidemic injunctions restrictions prohibitions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-23

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników »

Jutro, 24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Każda szkoła powinna zatem określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/odbior-swiadectw-przez-absolwentow-liceow-ogolnoksztalcacych-i-technikow

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN »

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Zasady oceniania – próbny egzamin maturalny »

Od 2 do 8 kwietnia br. udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu maturalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi! »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-oceniania--probny-egzamin-maturalny

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-15

Funkcjonowanie szkół w trakcie pandemii koronawirusa – wideokonferencja ministrów edukacji państwa UE »

Wymiana informacji i doświadczeń na temat wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie systemów edukacji, w szczególności w zakresie zastosowania zdalnego nauczania i uczenia się – to temat wideokonferencji ministrów edukacji państw UE, która odbyła się we wtorek, 14 kwietnia br. Polskę reprezentował Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/wideokonferencja-ministrow-edukacji-ue

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-10

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek »

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-08

Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty »

Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi! »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-oceniania-probny-egzamin-osmoklasisty

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych »

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/ograniczenia-w-funkcjonowaniu-placowek-i-poradni-psychologiczno-pedagogicznych

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-01

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych »

Osoby głuche, korzystając komunikatorów lub odpowiedniej aplikacji, mogą za pośrednictwem specjalnej wideoinfolinii uzyskać niezbędne informacje na temat koronawirusa. Infolinia jest czynna w trybie w trybie 24/7. Jej powstanie to efekt współpracy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polskiego Związku Głuchych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Dostępność Plus. Zachęcamy osoby głuche do skorzystania. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/infolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-31

Dotowanie policealnych szkół niepublicznych, niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół artystycznych – nowelizacja rozporządzenia MEN »

Doprecyzowanie przepisów regulujących dotowanie policealnych szkół niepublicznych, niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół artystycznych to główny zakres podpisanej dziś, 31 marca br. przez Ministra Edukacji Narodowej nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/dotowanie-nowelizacja-rozporzadzenia

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: COVID restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-27

Funkcjonowanie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych w okresie obowiązywania czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty »

Zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) nie zostały zawieszone. Za organizację zajęć odpowiada dyrektor placówki. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/funkcjonowanie-wokro

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-23

Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć »

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalanie wysokości oraz przekazywanie z budżetów gmin i powiatów dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek powinno co do zasady odbywać się na dotychczasowych zasadach, zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wyjątkiem są niektóre niepubliczne szkoły oraz placówki. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/dotowanie-w-okresie-zawieszenia-zajec

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: restrictions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-20

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne »

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: COVID restrictions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-11

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych »

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-04

Co musisz wiedzieć o koronawirusie – informacja Ministerstwa Zdrowia »

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie--informacja-ministerstwa-zdrowia

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-02-28

Spotkania informacyjne kuratorów oświaty z dyrektorami szkół w sprawie profilaktyki zdrowotnej »

W piątek, 28 lutego br. kuratorzy oświaty zorganizowali spotkania z dyrektorami szkół dotyczące rekomendacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/spotkania-informacyjne-kuratorow-oswiaty-z-dyrektorami-szkol-w-sprawie-profilaktyki-zdrowotnej

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-02-27

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych »

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa »

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

Source: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

1 2 »

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności