News

:

: - -

Period:

News: 195

2020-05-22

Ministerstwo Zdrowia kontynuuje walkę z „COVID-19” »

22 maja br. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał z Agencją Rezerw Materiałowych umowę o dofinansowanie projektu pt. Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Cała inwestycja jest warta 100 mln zł. »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ministerstwo-zdrowia-kontynuuje-walke-z-covid-19

Source: Ministerstwo Zdrowia

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Komentarz do danych GUS - budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. »

22 maja 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. W odróżnieniu do danych na koniec marca br., dane na koniec kwietnia potwierdzają, że epidemia COVID-19 dotknęła również sektor mieszkaniowy, chociaż skala spadków nie jest taka wysoka jak w innych sektorach gospodarki (np. w porównaniu z danymi dotyczącymi produkcji sprzedanej przemysłu). »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/komentarz-do-danych-gus---budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-kwiecien-2020-r

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Poczta Polska kupuje specjalistyczny sprzęt, który pomoże w leczeniu chorych na COVID-19. To jedyne takie urządzenie w polskich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa »

Fundacja Poczty Polskiej „Pocztowy Dar” kupiła specjalistyczny analizator immunologiczny osocza, który pozwoli na wykorzystanie osocza ozdrowieńców do leczenia chorych na COVID-19. To jedyne takie urządzenie w polskich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Centrum w Białymstoku będzie w stanie przygotować dzięki niemu preparaty do leczenia chorych w całej Polsce. »

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/poczta-polska-kupuje-specjalistyczny-sprzet-ktory-pomoze-w-leczeniu-chorych-na-covid-19-to-jedyne-takie-urzadzenie-w-polskich-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa

Source: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-21

Tarcza antykryzysowa dla biznesu – cykl wideokonferencji z udziałem MF »

Ministerstwo Finansów informuje o rozpoczęciu cyklu bezpłatnych edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców, które mają im pomóc w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami COVID-19. »

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/tarcza-antykryzysowa-dla-biznesu-cykl-wideokonferencji-z-udzialem-mf/

Source: Portal podatkowy

Keywords: COVID crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-21

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 14 Warszawa, 21 maja 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) »

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-14-warszawa-21-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Source: Główny Inspektorat Sanitarny

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-21

Premier Mateusz Morawiecki z premierem Rumunii o dobrych rozwiązaniach gospodarczych w czasie pandemii »

Odbyła się wideokonferencja Prezesa Rady Ministrów z premierem Rumunii Ludoviciem Orbanem. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji w związku z pandemią COVID-19 i wymiany doświadczeń związanych ze zwalczaniem jej skutków. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet wsparcia dla gospodarki Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa. Tematem rozmowy były także relacje dwustronne oraz kwestie regionalne »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-z-premierem-rumunii-o-dobrych-rozwiazaniach-gospodarczych-w-czasie-pandemii

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: COVID crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. »

Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomimy ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE. »

https://www.gov.pl/web/premier/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-na-zapewnienie-plynnosci-finansowej-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-przedlozony-przez-minister-rozwoju

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: COVID crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 »

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html

Source: Państwowa Inspekcja Pracy

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych nt. granic »

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa wziął udział w wideokonferencji poświęconej procesowi otwierania granic i znoszenia barier w swobodnym przepływie osób w ramach UE po epidemii Covid-19. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wideokonferencja-ministrow-spraw-zagranicznych-nt-granic

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

„Politechniki pomagają" – uczelnie w walce z zagrożeniem COVID-19 »

Polskie politechniki od wielu tygodni pomagają w walce z koronawirusem - przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora. O szczegółach tych działań rozmawiano 19 maja 2020 r. podczas telekonferencji „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza. »

https://www.gov.pl/web/nauka/politechniki-pomagaja--uczelnie-w-walce-z-zagrozeniem

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego »

Rada Ministrów przyjęła program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Celem programu jest wsparcie dla funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych podczas epidemii COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/klimat/uchwala-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-programu-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

Source: Ministerstwo Klimatu

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Wiceminister Paweł Jabłoński o polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej podczas pandemii COVID-19 »

Polska aktywnie uczestniczy w niesieniu pomocy krajom Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Bliskiego Wschodu, a także wybranym krajom europejskim w walce z pandemią COVID-19. Działania te są realizowane w ramach współpracy rozwojowej oraz w imię solidarności europejskiej i sojuszniczych zobowiązań. Dają świadectwo naszej solidarności z krajami rozwijającymi się i stanowią realizację zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych.  Kierunkom i obszarom działań Polski w tym zakresie poświęcony był dzisiejszy briefing wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wiceminister-pawel-jablonski-o-polskiej-pomocy-rozwojowej-i-humanitarnej-podczas-pandemii-covid-19

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Sytuacja na rynku kolejowym w czasach epidemii COVID-19 »

Polska kolej funkcjonuje. Mimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa pociągi wożą podróżnych i towary, a kolejarze pełnią swoją służbę. Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował sytuację na polskim rynku kolejowym w związku ze światowym kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15972,Sytuacja-na-rynku-kolejowym-w-czasach-epidemii-COVID-19.html

Source: Urząd Transportu Kolejowego

Keywords: COVID epidemic coronavirus crisis restrictions pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Minister Gut-Mostowy o polsko-gruzińskiej współpracy turystycznej »

Wymiana dobrych praktyk między Polską i Gruzją oraz możliwości ożywienia współpracy gospodarczej, szczególnie w dziedzinie turystyki po pandemii Covid-19 – to główne tematy rozmowy wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego z ambasadorem Gruzji w Polsce Ilia Darchiashvili. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/minister-gut-mostowy-o-polsko-gruzinskiej-wspolpracy-turystycznej

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Nowe laboratorium COVID-19 w NIZP-PZH »

W dniu 18 maja 2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH uruchomił nowe laboratorium mikrobiologiczne o klasie BSL-2+, które będzie wykorzystywane m.in. do badań »

https://www.pzh.gov.pl/nowe-laboratorium-covid-19-w-nizp-pzh/

Source: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa »

Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/badania-lekarskie-i-szkolenia-bhp-w-dobie-koronawirusa

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm »

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Są wśród nich rozwiązania przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, dzięki którym z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystają jednoosobowe firmy, narażone na skutki pandemii COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nieodplatna-pomoc-prawna-takze-dla-jednoosobowych-firm

Source: Ministerstwo Sprawiedliwości

Keywords: COVID crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Rozwiązania dla kolei w Tarczy Antykryzysowej 3.0 »

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczący spadek przychodów pasażerskich przewoźników kolejowych. Aby zapewnić tym przedsiębiorcom płynność finansową wprowadzono tzw. Tarczę 3.0, czyli zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozwiazania-dla-kolei-w-tarczy-antykryzysowej-30

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Polska wśród 4 krajów UE ze wzrostem eksportu w I kw. 2020 r. - komentarz MR do danych Eurostat »

Polska znalazła się wśród 4 krajów UE, dla których w I kw. 2020 r. notowano wzrost eksportu. Polski eksport towarów wzrósł o 0,2%. Według wstępnych szacunków Eurostat w marcu br. eksport towarów z UE do reszty świata spadł o 10,2% (do 167,4 mld EUR), a import UE obniżył się o 12,2% (do 145,2 mld EUR). Tak gwałtowne obniżenie dynamiki obrotów UE w ostatnim miesiącu I kw. to efekt administracyjnych restrykcji dot. działalności firm oraz mobilności osób wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/polska-wsrod-4-krajow-ue-ze-wzrostem-eksportu-w-i-kw-2020-r---komentarz-mr-do-danych-eurostat

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Narodowe Centrum Nauki ogłasza wyniki konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 »

Przeprowadzony w ekspresowej formule konkurs na badania nad koronawirusem SARS-CoV-2 oraz pandemią COVID-19 został rozstrzygnięty. Naukowcy otrzymają 12 mln zł na poszerzanie wiedzy w tym zakresie. »

https://www.gov.pl/web/nauka/narodowe-centrum-nauki-oglasza-wyniki-konkursu-szybka-sciezka-dostepu-do-funduszy-na-badania-nad-covid-19

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID coronavirus pandemic SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Komunikat MŚ w zakresie woli włączenia się myśliwych w walkę z epidemią wywołaną chorobą COVID 19 »

https://www.gov.pl/web/srodowisko/komunikat2

Source: Ministerstwo Środowiska

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formie wideokonferencji »

– Opowiadamy się za zwiększeniem zaangażowania UE w państwach południowego sąsiedztwa w czasie pandemii COVID-19 w celu przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu i niepokojom politycznym – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule wideokonferencji. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nieformalne-spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-panstw-czlonkowskich-ue-w-formie-wideokonferencji

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Państwa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej przyjęły wspólną deklarację solidarności i współdziałania w obliczu skutków pandemii COVID-19 »

Wspólna strategia działania na czas po pandemii COVID-19 to efekt wirtualnego szczytu państw składających się na Inicjatywę Śródkowoeuropejską (Central European Initiative – CEI). W sercu przyjętej dziś przez państwa Europy Środkowej deklaracji znalazła się solidarność. Podczas spotkania przedstawicieli rządów państw Inicjatywy w randze premierów i ministrów Polskę reprezentowała wiceprezes rady ministrów, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/panstwa-inicjatywy-srodkoweuropejskiej-przyjely-wspolna-deklaracje-solidarnosci-i-wspoldzialania-w-obliczu-skutkow-pandemii-covid-19

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-14

Minister Czaputowicz wziął udział w wideokonferencji na temat południowego sąsiedztwa UE »

- Polska realizuje projekty humanitarne w Syrii, Libanie i Jordanii, których celem jest wsparcie lokalnych społeczności w walce z pandemią COVID-19 – powiedział minister Czaputowicz w trakcie spotkania w formule wideokonferencji, które odbyło się z inicjatywy Hiszpanii. Wzięli w nim udział również szefowie dyplomacji Austrii, Chorwacji, Cypru, Danii, Francji, Grecji, Malty, Niderlandów, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Węgier i Włoch. Tematem dyskusji były możliwości wsparcia południowych sąsiadów UE w wysiłkach na rzecz walki z pandemią COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-czaputowicz-wzial-udzial-w-wideokonferencji-na-temat-poludniowego-sasiedztwa-ue

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-13

Minister apeluje do KE o wsparcie finansowe dla sektora drobiu i wieprzowiny »

Dziś odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wywołanej pandemią COVID-19 oraz wdrożenia niezbędnych działań, by pomóc sektorowi rolnemu w utrzymaniu produkcji i płynności finansowej. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/minister-apeluje-do-ke-o-wsparcie-finansowe-dla-sektora-drobiu-i-wieprzowiny

Source: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

1 2 3 4 ... 8 » »»

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności