News

:

: - -

Period:

News: 42

2020-05-22

Ponad 140 mln zł rządowego wsparcia dla lotnisk »

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała przekazał Prezesowi Rady Ministrów projekt rozporządzenia, który gwarantuje wsparcie finansowe dla polskich portów lotniczych w związku z pandemią koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ponad-140-mln-zl-rzadowego-wsparcia-dla-lotnisk

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Rozwiązania dla kolei w Tarczy Antykryzysowej 3.0 »

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczący spadek przychodów pasażerskich przewoźników kolejowych. Aby zapewnić tym przedsiębiorcom płynność finansową wprowadzono tzw. Tarczę 3.0, czyli zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozwiazania-dla-kolei-w-tarczy-antykryzysowej-30

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Sprzęt dla strażaków w służbie kolei »

8 maja 2020 r., podczas wideokonferencji z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarto aneks do umowy, która zapewnia dofinansowanie zakupu specjalistycznych samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej do zwalczania i zapobiegania COVID-19 w każdym punkcie kolejowego szlaku. Wartość aneksowanego dofinansowania to 64 mln zł, w tym z unijnego z Programu Operacyjnej Infrastruktura i Środowisko prawie 54,5 mln zł. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/sprzet-dla-strazakow-w-sluzbie-kolei

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym osób i rzeczy »

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, po przekroczeniu granicy państwowej są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym-osob-i-rzeczy

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic quarantine injunctions restrictions prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-06

Rozmowy polsko-brytyjskie o transporcie »

Współpraca w zakresie infrastruktury i transportu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 była tematem rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ambasadorem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w RP, Jonathanem Knottem. Spotkanie w formie wideokonferencji odbyło się 5 maja 2020 r. Było ono reakcją na list, jaki ambasador Knott wystosował w ubiegłym tygodniu do rządu RP w sprawie zapewnienia łańcucha dostaw pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią oraz minimalizowania gospodarczych (w tym transportowych) skutków pandemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozmowy-polsko-brytyjskie-o-transporcie

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce ogłoszony »

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 26 czerwca 2020 r. Jest to ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/przetarg-na-ostatni-odcinek-s7-w-malopolsce-ogloszony

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: vaccinations

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Bezpieczna majówka »

Tegoroczna majówka będzie inna niż wcześniejsze długie majowe weekendy, jednak jedna kwestia pozostaje bez zmian: musimy dbać o bezpieczeństwo na drodze – apelują minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i szef Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Nad bezpieczeństwem na drogach w trakcie majówki będą czuwać inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolując m.in. stan techniczny pojazdów, stosowanie się do zasad obowiązujących w komunikacji zbiorowej oraz przestrzeganie zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych. Prędkość pojazdów będzie monitorowało kilkaset urządzeń automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bezpieczna-majowka

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Druga wideokonferencja ministrów transportu UE »

Wsparcie gospodarcze i finansowe dla podmiotów sektora transportu w związku z pandemią COVID-19 było tematem drugiej wideokonferencji ministrów transportu UE, która odbyła się 29 kwietnia 2020 r. Polskę reprezentowali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/druga-wideokonferencja-ministrow-transportu-ue

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-29

Drony pomogą w walce z epidemią »

29 kwietnia 2020 r. w Warszawie odbył się pierwszy w Polsce lot drona z modułem transportowym, w którym przewieziono próbki do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. To duży krok w kierunku praktycznego wykorzystania dronów do pomocy w walce z koronawirusem. Użycie dronów do transportu medycznego w czasie pandemii może przyspieszyć transport próbek do badań na obecność wirusa. Pokazuje to rozwój polskiej branży dronowej, która jest już gotowa do realizacji nowatorskiej usługi transportu dronami w miastach oraz pomiędzy miastami. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/drony-pomoga-w-walce-z-epidemia

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic coronavirus pandemic SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-29

Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 ton 30 kwietnia 2020 r. »

Minister Infrastruktury podpisał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 30 kwietnia 2020 r. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zniesienie-ograniczen-w-ruchu-pojazdow-powyzej-12-ton-30-kwietnia-2020-r

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: restrictions prohibitions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-29

Rozmowa o planach współpracy z Wielką Brytanią przy CPK »

- Kryzys spowodowany pandemią nie zmienia naszych planów. Pojawiają się głosy, że powinniśmy zwolnić czy wyhamować, ale jesteśmy przekonani, że budowa CPK będzie pozytywnym impulsem dla gospodarki po epidemii wirusa – mówił wiceminister infrastruktury Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK podczas wideokonferencji z J.E. Jonathanem Knottem, Ambasadorem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozmowa-o-planach-wspolpracy-z-wielka-brytania-przy-cpk

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic crisis pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-27

Zakaz w ruchu lotniczym przedłużony do 9 maja »

23 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, przedłożone przez Ministra Infrastruktury, zgodnie z którym wprowadzony został zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe, z wyjątkiem statków powietrznych wykonujących loty: »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zakaz-w-ruchu-lotniczym-przedluzony-do-9-maja

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: prohibitions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wydłużona ważność czasowej rejestracji pojazdu »

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wydluzona-waznosc-czasowej-rejestracji-pojazdu

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID epidemic crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wydłużona ważność uprawnień do kierowania pojazdami »

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w której zostały przyjęte opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności: »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wydluzona-waznosc-uprawnien-do-kierowania-pojazdami

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa »

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/tymczasowe-odstepstwa-w-zakresie-czasu-pracy-kierowcow-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-14

Poczta Polska rozpoczyna sprzedaż maseczek »

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Wyprodukowane w Polsce maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych oraz w sklepie internetowym spółki. Poczta planuje także wprowadzenie do oferty żeli do dezynfekcji rąk. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/poczta-polska-rozpoczyna-sprzedaz-maseczek

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: disinfection masks

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-09

Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę »

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt zmiany rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia 2020 r. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zniesienie-ograniczen-w-ruchu-pojazdow-powyzej-12-t-w-wielka-sobote

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: restrictions prohibitions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-09

Fundacja Grupy PKP przekazała sprzęt do wykrywania koronawirusa »

Fundacja Grupy PKP przekazała Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie sprzęt diagnostyczny za ponad 800 tys. zł. Umożliwi on wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym. Sprzęt został zakupiony ze środków otrzymanych przez Fundację Grupy PKP od darczyńców. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundacja-grupy-pkp-przekazala-sprzet-do-wykrywania-koronawirusa

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic coronavirus SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-08

Wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami »

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności: »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wydluzenie-waznosci-uprawnien-do-kierowania-pojazdami

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym »

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic quarantine injunctions restrictions prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych »

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ulatwienia-w-badaniach-okresowych-dla-kierowcow-zawodowych

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID epidemic crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-02

Poczta Polska docenia pracowników wypełniających obowiązki służbowe podczas epidemii »

Dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 700 złotych brutto otrzymają pracownicy pocztowej eksploatacji, którzy byli obecni w pracy od ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Poczta Polska przeznaczyła już ponad 50 mln zł na środki ochrony dla pracowników. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/poczta-polska-docenia-pracownikow-wypelniajacych-obowiazki-sluzbowe-podczas-epidemii

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-02

Kolejowy ruch międzynarodowy »

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączona jest obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Zmieniła się podstawa prawna – jest to obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów, a nie jak do tej pory rozporządzenie Ministra Zdrowia. Nowe rozporządzanie obowiązuje od 31 marca. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kolejowy-ruch-miedzynarodowy

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: quarantine

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-02

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe dba o zdrowie pracowników i współpracowników »

Standardy higieny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej, kontrola stanu zdrowia pracowników, odpowiedzialna współpraca z wykonawcami – to podstawowe zmiany, jakie PKP Polskie Linie Kolejowe SA wprowadziły w działalności spółki w sytuacji stanu epidemii koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/spolka-pkp-polskie-linie-kolejowe-dba-o-zdrowie-pracownikow-i-wspolpracownikow

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-01

Grupa PKP wspiera swoich kontrahentów »

Spółki z Grupy PKP wprowadziły pakiet działań antykryzysowych skierowany do przedsiębiorców. Systemem ulg i zwolnień z części opłat zostali objęci zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i najemcy nieruchomości na dworcach i stacjach kolejowych. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/grupa-pkp-wspiera-swoich-kontrahentow

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

1 2 »

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności