Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 1130

2020-05-25

Koronawirus – przekraczanie granicy »

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostaje przedłużona do 12 czerwca br. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Zostają również utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8447,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej

Słowa kluczowe: koronawirus ograniczenia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-25

Koronawirus – zasady kwarantanny »

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej

Słowa kluczowe: koronawirus kwarantanna wirus zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-25

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy »

Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej

Słowa kluczowe: kwarantanna zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-25

Przedsiębiorco weź udział w konferencji – dowiedz się, na jakie wsparcie możesz liczyć! »

Rusza cykl bezpłatnych wideokonferencji „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”. Ma on pomóc właścicielom firm w walce z negatywnymi skutkami ekonomicznymi wywołanymi przez pandemię koronawirusa. Pierwsze spotkanie online już 26 maja. »

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/przedsiebiorco-wez-udzial-w-konferencji--dowiedz-sie-na-jakie-wsparcie-mozesz-liczyc

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Słowa kluczowe: koronawirus kryzys pandemia Tarcza wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-25

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – najważniejsze pytania i odpowiedzi »

Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych--najwazniejsze-pytania-i-odpowiedzi

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-25

3 miliardy złotych z funduszy unijnych na wsparcie bieżącej działalności firm. W czerwcu ruszają nabory »

Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirus są odczuwalne szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Aby im pomóc, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wsparcie, którego celem jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z bieżącą działalnością firm. Jego budżet wyniesie co najmniej 3 miliardy złotych. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/3-miliardy-zlotych-z-funduszy-unijnych-na-wsparcie-biezacej-dzialalnosci-firm-w-czerwcu-ruszaja-nabory

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: koronawirus pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-23

Urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop? »

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Odpowiadamy. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-wypoczynkowy-czy-pracodawca-moze-wyslac-pracownika-na-przymusowy-urlop

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Słowa kluczowe: epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-23

Premier: Chcemy rozwijać Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich »

Inwestycje publiczne to nie tylko inwestycje drogowe czy kolejowe, lecz także inwestycje w infrastrukturę sportową. Nie zatrzymały się one w związku z epidemią koronawirusa. Nadal stanowią impuls do rozwoju gospodarczego kraju. Jest to szczególnie ważne dla utrzymania potencjału inwestycyjnego i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-chcemy-rozwijac-program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Słowa kluczowe: epidemia koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

MFiPR partnerem cyklu wideokonferencji dla firm „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/mfipr-partnerem-cyklu-wideokonferencji-dla-firm-tarcza-antykryzysowa-dla-biznesu

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Nowe zasady przekraczania granicy »

Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. »

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-przekraczania-granicy

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Słowa kluczowe: ograniczenia zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Rząd podtrzymuje zakaz zgromadzeń publicznych w czasie epidemii »

– Prawo do nieskrępowanego wyrażania poglądów politycznych, również w formie manifestacji politycznych, jest świętym prawem każdego obywatela. Nie ma najmniejszej mowy o trwałym ograniczaniu praw obywatelskich w tym zakresie – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas piątkowej (22 maja br.) konferencji prasowej. Swoje stanowisko nt. zakazu zgromadzeń w czasie epidemii przedstawił również minister zdrowia Łukasz Szumowski. »

https://www.gov.pl/web/mswia/rzad-podtrzymuje-zakaz-zgromadzen-publicznych-w-czasie-epidemii

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Słowa kluczowe: epidemia zakazy

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Ponad 140 mln zł rządowego wsparcia dla lotnisk »

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała przekazał Prezesowi Rady Ministrów projekt rozporządzenia, który gwarantuje wsparcie finansowe dla polskich portów lotniczych w związku z pandemią koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ponad-140-mln-zl-rzadowego-wsparcia-dla-lotnisk

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Słowa kluczowe: koronawirus pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Fundusze Europejskie. Inwestujemy w ochronę zdrowia »

Kolejne środki ochronne i dezynfekcyjne trafią do szpitali. Dzisiaj podpisano szóstą już umowę o dofinansowanie zakupów w programie Infrastruktura i Środowisko. Łącznie 550 milionów złotych, które Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczyło na rzecz walki służby zdrowia z koronawirusem, wspiera już personel medyczny. To rezultat działania Funduszowego Pakietu Antywirusowego. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-europejskie-inwestujemy-w-ochrone-zdrowia

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: dezynfekcja koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Poczta Polska kupuje specjalistyczny sprzęt, który pomoże w leczeniu chorych na COVID-19. To jedyne takie urządzenie w polskich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa »

Fundacja Poczty Polskiej „Pocztowy Dar” kupiła specjalistyczny analizator immunologiczny osocza, który pozwoli na wykorzystanie osocza ozdrowieńców do leczenia chorych na COVID-19. To jedyne takie urządzenie w polskich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Centrum w Białymstoku będzie w stanie przygotować dzięki niemu preparaty do leczenia chorych w całej Polsce. »

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/poczta-polska-kupuje-specjalistyczny-sprzet-ktory-pomoze-w-leczeniu-chorych-na-covid-19-to-jedyne-takie-urzadzenie-w-polskich-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Słowa kluczowe: COVID

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Komentarz do danych GUS - budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. »

22 maja 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. W odróżnieniu do danych na koniec marca br., dane na koniec kwietnia potwierdzają, że epidemia COVID-19 dotknęła również sektor mieszkaniowy, chociaż skala spadków nie jest taka wysoka jak w innych sektorach gospodarki (np. w porównaniu z danymi dotyczącymi produkcji sprzedanej przemysłu). »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/komentarz-do-danych-gus---budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-kwiecien-2020-r

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Już ponad 43 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 22 maja - wynosi już 43,32 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-43-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty »

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych. Na tej podstawie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze, w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/preferencyjne-kredyty-obrotowe-z-gwarancja-splaty

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowa kluczowe: koronawirus ograniczenia pandemia SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie »

Rozpoczynamy stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności ww. podmiotów. »

https://www.gov.pl/web/nauka/od-25-maja-mozliwe-jest-prowadzenie-czesci-zajec-w-tradycyjnej-formie

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Słowa kluczowe: ograniczenia pandemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Funkcjonowanie domów studenckich »

12 domów studenckich w Polsce, usytuowanych m.in. w Gdańsku, Kaliszu, Łodzi i Wrocławiu, wykorzystywanych jest jako miejsca kwarantanny, izolacji chorych oraz zakwaterowania personelu medycznego. »

https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-domow-studenckich

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Słowa kluczowe: kwarantanna

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Żołnierze Wojska Polskiego wspierają Domy Pomocy Społecznej »

- Zadaniem Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. W sytuacji również takiej, z jaką mamy dziś do czynienia, a więc w sytuacji epidemii. Od pierwszego dnia żołnierze Wojska Polskiego byli na posterunku, byli obecni, wspierali tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Żołnierze Wojska Polskiego udowodnili po raz kolejny, że można na nich liczyć - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. »

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zolnierze-wojska-polskiego-wspieraja-domy-pomocy-spolecznej

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej

Słowa kluczowe: epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Domy Pomocy Społecznej dobrze zabezpieczone »

Sytuacja w ośrodkach dla osób starszych i niepełnosprawnych jest stabilna. W okresie pandemii samorządom została udzielona pomoc w wysokości 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. O wsparciu samorządów prowadzących domy pomocy społecznej mówiła, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/domy-pomocy-spolecznej-dobrze-zabezpieczone

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Słowa kluczowe: pandemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Zwolnienia ze składek ZUS jeszcze bardziej dostępne »

Nastąpiły ważne zmiany w tarczy antykryzysowej. Jeszcze więcej firm skorzysta ze zwolnień. To m.in. osoby korzystające z tzw. ulgi na start. Wszystko po to, aby chronić miejsca pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/zwolnienia-z-zus-u-jeszcze-bardziej-dostepne

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Najczęściej zadawane pytania w sprawie nowych zasad dotyczących przekraczania granic »

W związku z nowymi przepisami dot. przekraczania granic, zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/najczesciej-zadawane-pytania-w-sprawie-nowych-zasad-dotyczacych-przekraczania-granic

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Ministerstwo Zdrowia kontynuuje walkę z „COVID-19” »

22 maja br. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał z Agencją Rezerw Materiałowych umowę o dofinansowanie projektu pt. Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Cała inwestycja jest warta 100 mln zł. »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ministerstwo-zdrowia-kontynuuje-walke-z-covid-19

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Słowa kluczowe: COVID

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-22

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ »

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-srodki-ochrony-dla-szkol-i-placowek-oswiatowych

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Słowa kluczowe: koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

1 2 3 4 ... 46 » »»

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności