News

:

: - -

Period:

News: 6

2020-03-31

Kontrole uprzednie w czasie epidemii »

Urząd cały czas prowadzi obligatoryjne kontrole uprzednie dla zamówień współfinansowanych ze środków UE »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/kontrole-uprzednie-w-czasie-epidemii

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-27

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii »

Brak rozpraw i posiedzeń jawnych przed KIO. Składanie odwołań bez zmian. »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dzialalnosc-krajowej-izby-odwolawczej-w-czasie-epidemii

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-24

Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19 »

Więcej o stosowaniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: COVID crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-20

Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego »

Zachęcamy do elektronicznej komunikacji również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego »

Transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp. »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: epidemic Shield rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Komunikat w sprawie działalności KIO w związku z pandemią koronawirusa »

Zawieszenie organizacji i rozpoznawania spraw w dniach 16-27 marca br. »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-ws.-dzialalnosci-kio-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

1

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności