News

:

: - -

Period:

News: 53

2020-05-12

Naukowcy z Polski współtwórcami sukcesu międzynarodowego respiratora MVM do walki z koronawirusem »

Respirator mechaniczny Milano (MECHANICAL VENTILATOR MILANO, MVM), wchodzący właśnie w fazę produkcji, pomoże pacjentom ciężko dotkniętym przez COVID-19. Respirator MVM uzyskał już atest pozwalający na jego stosowanie do ratowania życia chorych. W stworzeniu projektu MVM uczestniczą naukowcy z Polski - dr Masayuki Wada i dr Mariusz Suchenek z centrum doskonałości MAB AstroCeNT. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/naukowcy-z-polski-wspoltworcami-sukcesu-miedzynarodowego-respiratora-mvm-do-walki-z-koronawirusem

Source: Gov.pl

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-11

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii »

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe niektórych z nas uległo zmianie. Do czego jesteśmy zobowiązani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa możemy się domagać od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/prawa-i-obowiazki-pracownika-podczas-epidemii

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic coronavirus virus zamknięcie

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych »

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/covid-19-10-mln-zl-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych

Source: Gov.pl

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli »

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-otwarciem-przedszkoli

Source: Gov.pl

Keywords: disinfection epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Wojskowe „Test&GO” ruszają od poniedziałku »

W Krotoszynie powstanie pierwszy wojskowy punkt pobierania wymazów. Kierowcom i pasażerom, bez wysiadania z samochodu, żołnierze WOT pobiorą próbki na obecność koronawirusa. Powstają kolejne punkty pobierania wymazów, nazwane TEST&GO. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wojskowe-testgo-ruszaja-od-poniedzialku

Source: Gov.pl

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Od 6 maja możliwe otwarcie żłobków i przedszkoli. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? »

Od 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Tym rodzicom, którzy nie będą mogli posłać dziecka do placówki, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na jakich zasadach będzie wypłacany? »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-6-maja-mozliwe-otwarcie-zlobkow-i-przedszkoli-co-z-dodatkowym-zasilkiem-opiekunczym

Source: Gov.pl

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Pokonajmy razem koronawirusa – poznaj ProteGO Safe »

Robimy jak obiecaliśmy. Już dziś do sklepu Google Play trafiła ProteGO Safe - aplikacja, która pomoże kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sprawdzajcie, pobierajcie, instalujcie, korzystajcie. To w naszym wspólnym interesie. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pokonajmy-razem-koronawirusa--poznaj-protego-safe

Source: Gov.pl

Keywords: coronavirus ProteGO virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Trwa kwarantanna, trwa Grarantanna! »

Mijają dokładnie cztery tygodnie odkąd objęliśmy Was grarantanną! Myślicie, że zwalniamy? Wręcz przeciwnie. Właśnie wrzuciliśmy drugi bieg. Dołączcie. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/trwa-kwarantanna-trwa-grarantanna

Source: Gov.pl

Keywords: quarantine

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Prawie milion maseczek, blisko milion rękawiczek. Środki ochrony osobistej trafiają do domów pomocy społecznej »

Wspieramy samorządy, domy pomocy społecznej nie są zostawione bez pomocy. – Do domów pomocy społecznej trafi 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 975 tys. maseczek, 174 tys. przyłbic i ponad 964 tys. par rękawiczek. Na wsparcie powiatów w prowadzeniu DPS-ów przeznaczone zostało też dodatkowe 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/prawie-milion-maseczek-blisko-milion-rekawiczek-srodki-ochrony-osobistej-trafiaja-do-domow-pomocy-spolecznej

Source: Gov.pl

Keywords: disinfection masks gloves

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-14

Lepsze gwarancje, większy dostęp do kredytów »

Koronawirus negatywnie wpływa na polską i światową gospodarkę. Wiele firm staje w obliczu zwolnień i wstrzymania działalności. W łagodzeniu skutków epidemii pomogą kolejne rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). To nowe gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, dzięki którym dostęp do finansowania będzie większy, a utrzymanie płynności finansowej łatwiejsze. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/lepsze-gwarancje-wiekszy-dostep-do-kredytow2

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-10

Wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii »

– W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. Epidemia wpływa również na sytuację ekonomiczną. Trudności dotykają wszystkie sektory. Dotyczy to także rolnictwa. Niestety wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać – powiedział dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski i poinformował o podejmowanych działaniach. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wsparcie-dla-gospodarstw-rolnych-w-czasie-epidemii

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-10

Antykryzysowe wsparcie z funduszy UE uzgodnione z Komisją Europejską »

Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/antykryzysowe-wsparcie-z-funduszy-ue-uzgodnione-z-komisja-europejska

Source: Gov.pl

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-10

Polski test na koronawirusa gotowy. Ruszamy z produkcją! »

Polska rusza z własną produkcją testów wykrywających koronawirusa – zaczynamy od 100 tys. sztuk. Jest to możliwe dzięki intensywnej pracy badaczy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Naukowców wsparło również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort nauki przekazał 15 mln zł na produkcję pierwszych testów. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/polski-test-na-koronawirusa-gotowy-ruszamy-z-produkcja

Source: Gov.pl

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-09

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa? »

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2

Source: Gov.pl

Keywords: COVID epidemic coronavirus SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-06

200 mln zł dla przedsiębiorców i naukowców na walkę z koronawirusem »

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Fundusze europejskie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy” pomogą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/200-mln-zl-dla-przedsiebiorcow-i-naukowcow-na-walke-z-koronawirusem

Source: Gov.pl

Keywords: coronavirus pandemic SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-06

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa »

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. – To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-osob-niepelnosprawnych-w-dobie-koronawirusa

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Zasady prowadzenia wizyt online w opiece psychiatrycznej »

Rekomendacje w zakresie prowadzenia wizyt online w opiece psychiatrycznej opracowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-prowadzenia-wizyt-online-w-opiece-psychiatrycznej

Source: Gov.pl

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Dodatkowe 20 mln zł dla domów pomocy społecznej »

Dzisiaj w Polsce działają 824 domy pomocy społecznej oferujące miejsca dla 80,8 tys. osób. – W związku z epidemią koronawirusa i rosnącymi potrzebami domów pomocy społecznej zdecydowaliśmy o przekazaniu 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu tych placówek – informuje minister rodzinny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowe-20-mln-zl-dla-domow-pomocy-spolecznej

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-02

Połączmy siły i razem zwalczmy koronawirusa. Powieś plakat w swojej okolicy! »

Co zrobić po powrocie z zagranicy? Jakie zasady obowiązują podczas kwarantanny? Jak bezpiecznie zrobić zakupy, korzystać z komunikacji publicznej i dojechać do pracy? To bardzo ważne pytania. Zależy nam, aby każda Polka i każdy Polak znali na nie odpowiedzi. Świadome działania podczas trwającej pandemii koronawirusa to skuteczniejsza walka z zagrożeniem! Dlatego czym prędzej spieszymy z odpowiedziami. Pomóż nam dotrzeć z najważniejszymi informacjami do osób z Twojej okolicy za pomocą serii plakatów, które przygotowaliśmy. To bardzo proste: pobierz, wydrukuj i rozwieś! »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/polaczmy-sily-i-razem-zwalczmy-koronawirusa-powies-plakat-w-swojej-okolicy

Source: Gov.pl

Keywords: coronavirus quarantine pandemic virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-01

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych – efekt współpracy dla dostępności »

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią Covid-19. Narzędzie będzie działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/infolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych--efekt-wspolpracy-dla-dostepnosci

Source: Gov.pl

Keywords: COVID epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-01

Aplikacja Kwarantanna domowa – od dziś obowiązkowa »

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od dziś dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aplikacja-kwarantanna-domowa--od-dzis-obowiazkowa

Source: Gov.pl

Keywords: quarantine

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-26

Aktualne zasady obrotu międzynarodowego niektórymi lekami i wyrobami medycznymi »

Przedsiębiorcy, którzy chcą wywieźć poza Polskę produkty lecznicze i wyroby medyczne, powinni zapoznać się z aktualnymi regulacjami krajowymi i unijnymi w tym zakresie. Wyroby medyczne oraz środki ochrony indywidualnej np. maseczki ochronne przywożone do Polski, muszą posiadać oznakowanie CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących w UE. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-obrotu-miedzynarodowego-niektorymi-lekami-i-wyrobami-medycznymi

Source: Gov.pl

Keywords: masks rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-26

[PODRÓŻE] Kontrole na granicy przedłużone do 13 kwietnia »

Polska przedłużyła kontrolę na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją do 13 kwietnia 2020 r. Wprowadzone zostaną także nowe zasady dotyczące osób, które z powodu zatrudnienia w innym kraju, regularnie przekraczały polską granicę. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontrole-na-granicy-przedluzone-do-13-kwietnia

Source: Gov.pl

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-25

SMS od rządu w sprawie koronawirusa »

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało wszystkim Polakom wiadomość SMS w sprawie koronawirusa. Chcemy, aby jak najwięcej obywateli naszego kraju dowiedziało się o wprowadzonych przez rząd nowych zasadach bezpieczeństwa. Chodzi m. in. o ograniczenie przemieszczania się i całkowity zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/sms-od-rzadu-w-sprawie-koronawirusa

Source: Gov.pl

Keywords: coronavirus restrictions virus prohibitions rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-25

[FIRMY] Dopłacimy do wynagrodzeń, by utrzymać zatrudnienie »

Pracodawcy, którym na skutek pandemii koronowirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnią pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. To jedno z rozwiązań, które znalazło się w projekcie tarczy antykryzysowej. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/doplacimy-do-wynagrodzen-by-utrzymac-zatrudnienie

Source: Gov.pl

Keywords: crisis pandemic Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

1 2 3 »

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności