News

:

: - -

Period:

News: 32

2020-05-22

Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Jeździmy coraz więcej »

Dzisiaj publikujemy dane za okres od 11 do 21 maja. Znoszenie kolejnych ograniczeń i więcej możliwości w przemieszczaniu się wpływają na wyniki. Ruch pojazdów ciężarowych nadal w przewadze. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37717/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-jezdzimy-coraz-wiecej

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Analiza danych od początku epidemii »

Tym razem przeanalizowaliśmy ruch od 9 marca do 17 maja 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach 2017-2019. W wyniku ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii, ruch pojazdów ogółem oraz ciężkich jest znacznie mniejszy od typowego, jednak największe spadki ruchu obserwowane są dla pojazdów lekkich. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37675/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Analiza-danych-od-poczatku-epidemii

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-13

Bohaterstwo w dobie koronawirusa. Oddajemy krew i pomagamy! »

Od początku roku zebraliśmy już ponad 300 litrów krwi i jej składników. Dziękujemy cichym bohaterom i… prosimy o więcej. Potrzeby są ogromne. Bez względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną każdego dnia krew i jej składniki są potrzebne do leczenia i ratowania życia. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37598/Bohaterstwo-w-dobie-koronawirusa-Oddajemy-krew-i-pomagamy

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-13

Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Ruszamy w podróż »

Bez wątpienia z początkiem maja i w związku ze zmniejszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem ruszyliśmy w podróż. W mniejszym stopniu niż w ubiegłym roku, ale w porównaniu z danymi z poprzedniego tygodnia ruch pojazdów na drogach był większy. Nadal jest jednak niższy niż na początku marca br.  »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37591/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-Ruszamy-w-podroz

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-07

Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Kolejne dane i obserwacje »

Dzisiaj publikujemy dane za okres od 27 kwietnia do 5 maja. Długi weekend majowy oraz rekomendacje związane ze stanem epidemii miały bezpośredni wpływ na wyniki. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37528/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-Kolejne-dane-i-obserwacje

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-07

Południowa Obwodnica Warszawy - prace są nieustannie realizowane na każdym zadaniu »

W tunelu na Ursynowie ukończono budowę stropu pośredniego, do mety zbliża się realizacja płyty dennej, a do wybrania pozostało jeszcze mniej niż 20 proc. ziemi. Szalowany jest też ostatni niewielki fragment stropu po wschodniej stronie tunelu metra. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych, a do połączenia ramion mostu pozostało jeszcze po 7 segmentów na każdej z podpór. Z kolei na ostatnim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy do ułożenia pozostało jeszcze ok. 3 km nawierzchni betonowej na każdej jezdni trasy głównej. Pomimo panującej pandemii, związanych z nią ograniczeń i restrykcji, prace trwają. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37532/Poludniowa-Obwodnica-Warszawy-prace-sa-nieustannie-realizowane-na-kazdym-zadaniu

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: restrictions pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-06

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za kwiecień »

Przeanalizowaliśmy ruch w kwietniu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Podobnie jak w marcu obserwujemy znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych. Jest to bezpośrednio związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37504/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Publikujemy-podsumowanie-za-kwiecien

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-05

Południowa Obwodnica Warszawy - opóźnienie czy zasadne wydłużenie czasu na ukończenie? Wyjaśniamy »

Z „opóźnieniem” mamy do czynienia wtedy, gdy zawini jedna lub obie strony umowy. Czym innym jest „wydłużenie czasu na ukończenie robót”. Jest ono możliwe na warunkach określonych w umowie wówczas, gdy wykonawca przedstawi wyjaśnienia i poda powody, z których wynikać będzie konieczność wydłużenia czasu trwania kontraktu. Przyczyny te muszą być obiektywne i niezależne od stron. Z reguły wynikają one z czynników zewnętrznych, np. warunków gruntowo-wodnych, warunków atmosferycznych, odkryć archeologicznych itp., a więc czynników, których nie można przewidzieć czy też w sposób jednoznaczny opisać w umowie.  »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37501/Poludniowa-Obwodnica-Warszawy-opoznienie-czy-zasadne-wydluzenie-czasu-na-ukonczenie-Wyjasniamy

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Obsługa podróżnych nie tylko na MOP-ach »

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące możliwości wykorzystania istniejących stacji paliw, restauracji, hoteli czy też innych punktów usługowych przy planowanych drogach ekspresowych po starym śladzie drogi krajowej. To po części efekt nowelizacji przepisów rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, które weszły w życie 13 września 2019 r., a także ujednolicenie zasad postępowania w takich przypadkach przez wszystkie oddziały GDDKiA. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37487/Obsluga-podroznych-nie-tylko-na-MOP-ach

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Mamy kolejne statystyki »

Dzisiaj publikujemy dane za ubiegły tydzień, tj. 20-26 kwietnia. Od 20 kwietnia część ograniczeń obowiązujących w związku z koronawirusem została zniesiona, co ma wpływ na statystyki ruchu pojazdów. Na drogach wciąż mniejszy spadek ruchu notują pojazdy ciężarowe. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37470/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-Mamy-kolejne-statystyki

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-29

Ogłosiliśmy przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce »

Łączymy Kraków z Warszawą drogą ekspresową. Dziś ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę odcinka pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 26 czerwca 2020 r. Jest to ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37441/Oglosilismy-przetarg-na-ostatni-odcinek-S7-w-Malopolsce

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: vaccinations

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-27

Lewy tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 Naprawa - Skomielna Biała przebity »

Połączenie lewej nitki tunelu drążonego od północy i południa, w ciągu S7 Lubień-Rabka Zdrój, pod górą Luboń Mały nastąpiło metodą tzw. mikrostrzałów, z użyciem materiałów wybuchowych, w poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r. Równoległa prawa nitka tunelu przebita została w październiku 2019 r. i aktualnie trwają tam prace przy obudowie docelowej, niszach alarmowych i hydrantowych. Wszyscy pracownicy wykonawcy stosują się do obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.   »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37405/Lewy-tunel-w-ciagu-drogi-ekspresowej-S7-Naprawa-Skomielna-Biala-przebity

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-24

Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Kolejny tydzień z pomiarami »

Tym razem przyjrzeliśmy się natężeniu ruchu w ubiegłym tygodniu, tj. 13-19 kwietnia. Zestawiliśmy te dane z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Nie jest zaskoczeniem, że na skutek sytuacji epidemicznej w kraju odnotowaliśmy duże spadki ruchu. Niezmiennie w ruchu pojazdów ciężkich zmiany te jednak są mniejsze w stosunku do innych pojazdów. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37387/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-Kolejna-tydzien-z-pomiarami

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Prace utrzymaniowe - odpowiadamy na postulaty branży »

Zarówno w kwestii budowy nowych dróg, jak i prac utrzymaniowych na istniejącej sieci, wszystkie nasze działania w okresie epidemii COVID-19 podejmowane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników realizujących prace na zlecenie GDDKiA. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg pewne prace muszą być wykonane oczywiście przy zachowaniu wytycznych Ministra Zdrowia czy służb sanitarno-epidemiologicznych. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37320/Prace-utrzymaniowe-odpowiadamy-na-postulaty-branzy

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Nowe regulacje i zalecenia dotyczą również kierowców i drogowców »

Dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa. Nowe nakazy dotyczą również pracowników firm wykonujących zadania na zlecenie GDDKiA. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37288/Nowe-regulacje-i-zalecenia-dotycza-rowniez-kierowcow-i-drogowcow

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic injunctions restrictions prohibitions covering

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-15

Ruch na drogach w dobie koronawirusa. Kolejna odsłona naszych statystyk »

Monitorując ruch na naszych drogach, nadal odnotowujemy spadki natężenia ruchu. W ruchu pojazdów ciężkich zmiany te jednak są mniejsze w stosunku do innych pojazdów. Poniżej prezentujemy kilka statystyk z początku kwietnia oraz porównanie ruchu podczas Wielkiego Tygodnia w 2020 i 2019 roku. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37273/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-Kolejna-odslona-naszych-statystyk

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-14

Ogólny zakaz podróży z Czech wygasł. Utrudnienia na przejściach granicznych »

Od 14 kwietnia obowiązują nowe warunki wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej na czas stanu wyjątkowego. W związku z kontrolami czeskiej policji na przejściach granicznych pojawiają się utrudnienia, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy może się wydłużyć. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37260/Ogolny-zakaz-podrozy-z-Czech-wygasl-Utrudnienia-na-przejsciach-granicznych

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: prohibitions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-10

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Mamy dokładną analizę »

Przeanalizowaliśmy ruch w marcu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych świadczy tylko o tym, że, respektujemy ograniczenia związane ze stanem epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37233/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Mamy-dokladna-analize

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-09

S17 w budowie i na deskach projektowych »

Na pięciu odcinkach przyszłej S17 pomiędzy Warszawą i granicą Polski z Ukrainą trwają prace budowlane, a dla kolejnych dziewięciu opracowywana jest dokumentacja projektowa.  Działania informacyjne dla sześciu odcinków prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37223/S17-w-budowie-i-na-deskach-projektowych

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-08

Budujemy S7 - południowy wylot z Warszawy »

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i wprowadzanych ograniczeń, Wykonawcy nie przerywają robót i kontynuują prace na budowach. Wszystkie zadania w województwie mazowieckim są realizowane. Monitorujemy sytuację na wszystkich kontraktach i apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37203/Budujemy-S7-poludniowy-wylot-z-Warszawy

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Ruch na drogach w dobie koronawirusa »

Ograniczenie w ruchu, wprowadzone wraz z kolejnym zaostrzeniami przepisów 25 marca, dały się zauważyć w naszych statystykach.  Prezentujemy wybrane dane z ostatnich tygodni, na których widać jak natężenie ruchu ulegało zmianie. Mimo ogólnych spadków były dni, gdzie ciężarówek na drogach nie ubywało. Patrząc przez pryzmat sytuacji gospodarczej kraju to dobra informacja. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37164/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-01

Nowe wytyczne i obowiązki na budowach »

31 marca 2020 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566, z późn. zm.). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, a jego zapisy dotyczą również miejsc pracy, jakimi są budowa dróg czy prace związane z ich utrzymaniem. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37141/Nowe-wytyczne-i-obowiazki-na-budowach

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic injunctions restrictions prohibitions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-30

Korzystając z MOP, pamiętaj o higienie rąk »

Wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) przy drogach szybkiego ruchu działają i są dostępne dla podróżujących. Korzystając z MOP pamiętajmy, że prawidłowa higiena rąk ma kluczowe znaczenie w walce z koronawirusem. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37117/Korzystajac-z-MOP-pamietaj-o-higienie-rak

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-26

Przejazdy nienormatywne - usprawnienia w stanie epidemii »

W wyniku podjętych działań mających na celu usprawnienie procesu składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, przekazywania wydanych zezwoleń wnioskodawcom oraz współpracy ze służbami kontrolującymi takie przejazdy, wprowadzamy na czas występowania wirusa COVID-19 niezbędne udogodnienia. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37086/Przejazdy-nienormatywne-usprawnienia-w-stanie-epidemii

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: COVID epidemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-25

Inwestycje drogowe są realizowane »

Wykonawcy nie przerywają prac na budowach dróg, pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Wspólnie z branżą monitorujemy sytuację na wszystkich budowach i apelujemy do wykonawców o realizację prac budowlanych z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Nie wstrzymujemy i nie zamykamy budów. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37072/Inwestycje-drogowe-sa-realizowane

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: epidemic coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

1 2 »

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności