News

:

: - -

Period:

News: 42

2020-03-31

Prewencyjne działania ITD w walce z koronawirusem »

Nie tylko na granicy kraju inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą działania zapobiegające rozprzestrzeniania się koronawirusa. ITD wspiera również Policję sprawdzając m.in. czy przestrzegane są normy dotyczące liczby pasażerów przewożonych komunikacją publiczną. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/prewencyjne-dzialania-itd-w-walce-z-koronawirusem

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-31

Ministrowie ds. transportu solidarnie w sprawie Pakietu Mobilności »

30 marca 2020 r. z inicjatywy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ministrowie ds. transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru wystosowali do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącej Komisji Europejskiej i Prezydencji Chorwackiej w Radzie UE list z apelem o zawieszenie prac nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności do czasu zakończenia pandemii COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ministrowie-ds-transportu-solidarnie-w-sprawie-pakietu-mobilnosci

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-27

Maseczki ochronne dla kolejarzy »

Kolejarze, mimo panującej epidemii koronawirusa, wciąż są na służbie. Dlatego firma produkująca m.in. kolejowe mundury szyje również maseczki ochronne dla kolejarzy. Bezpłatne maseczki ochronne to odpowiedź na apel Fundacji Grupy PKP o ich przekazanie. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/maseczki-ochronne-dla-kolejarzy

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic coronavirus masks virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-26

Możliwość wykorzystania dronów w walce z koronawirusem »

26 marca 2020 r., pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele służb i instytucji państwowych dyskutowali jak włączyć nowe technologie do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków koronawirusa. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele MSWiA, MON, ABW, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Polska jako lider technologii dronowych jest przygotowana do wykorzystania najnowszych technologii do wsparcia pracy służb i instytucji i ich koordynację. Narzędziem umożliwiającym koordynację pracy służb z wykorzystaniem dronów jest system PansaUTM, który w każdej chwili może zostać wykorzystany do realizacji zadań na rzecz zwalczania COVID-19. Już teraz, poprzez aplikację DroneRadar zintegrowaną z PansaUTM operatorzy dronów w całej Polsce mogą zadeklarować gotowość do walki z COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/mozliwosc-wykorzystania-dronow-w-walce-z-koronawirusem

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-26

Pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny »

Obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarów w ramach międzynarodowego transportu kolejowego są zwolnieni z obowiązku 14-dniowej kwarantanny. Minister Zdrowia doprecyzował zapis rozporządzenia ws. ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, dotyczący przekraczania granicy przez pracowników kolei w towarowym ruchu transgranicznym. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pracownicy-kolei-przekraczaja-granice-bez-kwarantanny

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic quarantine

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-25

Doładowanie konta viaTOLL możliwe bez kodu PIN »

W wyniku zmian wprowadzonych przez operatorów kart płatniczych posiadacze kart Visa i Mastercard mogą płacić zbliżeniowo, bez konieczności wprowadzania kodu PIN do kwoty 100 zł. W związku z tym operator systemu viaTOLL od 25 marca 2020 r. do odwołania obniża kwotę wymaganego, minimalnego doładowania konta dla płatności bezgotówkowych. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i umożliwienie doładowania konta we wszystkich Miejscach Obsługi Klienta bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Obecnie minimalna kwota doładowania w kanale bezgotówkowym wynosi 90 zł. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/doladowanie-konta-viatoll-mozliwe-bez-kodu-pin

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: coronavirus restrictions virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-24

Komunikat w związku z nieprawdziwymi informacjami na temat zamknięcia przestrzeni powietrznej »

Przestrzeń powietrzna nad Polską jest otwarta, ruch tranzytowy nad Polską odbywa się przez cały czas, a do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) nie wpłynęła prośba ze strony rosyjskiej o zgodę na przelot dla takiego lotu. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/komunikat-w-zwiazku-z-nieprawdziwymi-informacjami-na-temat-zamkniecia-przestrzeni-powietrznej

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: zamknięcie

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-23

Działalność Poczty Polskiej podczas stanu epidemii »

Operator pocztowy wdrożył szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Będąc w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Polaków zdecydowano się m.in. na utworzenie w nich specjalnych stref bezpieczeństwa oraz zakup środków dezynfekujących, maseczek i jednorazowych rękawiczek dla pracowników. Wprowadzono nowe procedury przy potwierdzaniu obioru listów poleconych i paczek zastępując tradycyjny podpis 4 ostatnimi cyframi z dokumentu tożsamości. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/dzialalnosc-poczty-polskiej-podczas-stanu-epidemii

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: disinfection epidemic coronavirus masks restrictions gloves SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-21

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych »

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-20

WARS wspiera służbę zdrowia w walce z koronawirusem »

WARS S.A. rozpoczął dostawy obiadów dla lekarzy i pielęgniarek z Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie. Współpraca rozpoczęła się z inicjatywy spółki. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wars-wspiera-sluzbe-zdrowia-w-walce-z-koronawirusem

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-20

Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia br. »

Z związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze zmiany, jakie zaistniały w codziennym funkcjonowaniu instytucji publicznych, władz samorządowych, podmiotów społecznych i branżowych oraz obywateli, Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wydłużeniu do 10 kwietnia 2020 r. terminu składania uwag i wniosków w ramach trwających od 14 lutego 2020 r. konsultacji publicznych Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-programu-budowy-100-obwodnic-wydluzone-do-10-kwietnia-br

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa »

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/odstepstwa-w-zakresie-czasu-pracy-kierowcow-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID coronavirus pandemic SARS virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Międzynarodowe przewozy towarowe »

Pracownicy kolei pracujący w towarowym ruchu transgranicznym mogą wykonywać swoje obowiązki bez przeszkód. Maszyniści, ajenci czy rewidenci taboru przekraczający granicę w ramach obowiązków służbowych nie są poddawani 14-dniowej kwarantannie. Do tych pracowników kolei stosuje się takie samo wyłączenie z obowiązku kwarantanny jak do kierowców. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/miedzynarodowe-przewozy-towarowe

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: quarantine

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Wideokonferencja ministrów transportu Unii Europejskiej »

18 marca 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w wideokonferencji ministrów transportu Unii Europejskiej ws. koronawirusa z udziałem Komisarz ds. Transportu, Adiny Vălean. Ministrowie rozmawiali na temat działań podejmowanych przez poszczególne państwa w zakresie transportu, które mają przeciwdziałać rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz instrumentów pomocy gospodarczej dla przedsiębiorstw tej branży. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej, zagwarantowania przepływu towarów i łańcucha dostaw, szczególnie w odniesieniu do produktów medycznych i żywności. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wideokonferencja-ministrow-transportu-unii-europejskiej

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-14

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców »

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic quarantine rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-14

Komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych »

Wobec ogłoszenia od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wstrzymane zostają wszelkie międzynarodowe loty pasażerskie z polskich lotnisk. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/komunikat-dla-organizatorow-turystyki-i-podroznych

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: epidemic SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-02-25

Informacja Ministerstwa Infrastruktury ws. dodatkowych procedur bezpieczeństwa na lotniskach w związku z publikacjami medialnymi »

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że artykuł red. Michała Tokarczyka pt. Koronawirus w Europie. Pasażerowie samolotu z Włoch o rządowych kontrolach: „Śmiech na sali" opublikowany w trójmiejskim serwisie wyborcza.pl zawiera nieprecyzyjne informacje, przez które czytelnik materiału nie ma dostępu do precyzyjnej wiedzy na temat prowadzonych przez rząd działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z polskich lotnisk. Tekst opublikowany przez serwis wyborcza.pl można traktować jako próbę wywołania niepokoju społecznego poprzez kolportowanie nieprawdziwej informacji, jakoby służby państwowe nie podejmowały kroków zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wśród pasażerów. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/informacja-ministerstwa-infrastruktury-ws-dodatkowych-procedur-bezpieczenstwa-na-lotniskach-w-zwiazku-z-publikacjami-medialnymi

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

« 1 2

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności