Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 13

2020-05-20

Tarcza antykryzysowa 3.0 – wsparcie dla kolei »

Nowa Tarcza antykryzysowa wprowadziła regulacje mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla sektora kolejowego. Zachowują też ważność najważniejsze dokumenty z zakresu bezpieczeństwa wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednak możliwe jest składanie już teraz wniosków o przedłużenie ważności tych dokumentów po ustaniu epidemii. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15990,Tarcza-antykryzysowa-30-wsparcie-dla-kolei.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia kryzys ograniczenia pandemia SARS Tarcza wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Sytuacja na rynku kolejowym w czasach epidemii COVID-19 »

Polska kolej funkcjonuje. Mimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa pociągi wożą podróżnych i towary, a kolejarze pełnią swoją służbę. Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował sytuację na polskim rynku kolejowym w związku ze światowym kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15972,Sytuacja-na-rynku-kolejowym-w-czasach-epidemii-COVID-19.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: COVID epidemia koronawirus kryzys ograniczenia pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-14

Popularni vlogerzy uczą się zdalnie z Kampanią Kolejowe ABC »

Można efektywne uczyć się także w czasie epidemii. Popularni vlogerzy pokazują, jak to zrobić, wykorzystując materiały Kampanii Kolejowe ABC. Urząd Transportu Kolejowego do dyspozycji dzieci i rodziców przygotował aplikację edukacyjną, grę mobilną, e-podręczniki, kolorowankę i programy telewizyjne. Vlogerzy udowadniają, że także w domu można utrwalać dobre nawyki oraz uczyć się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a przy okazji świetnie się bawić. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15983,Popularni-vlogerzy-ucza-sie-zdalnie-z-Kampania-Kolejowe-ABC.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-13

Kolejarze #ZawszeNaSłużbie »

Zainicjowana przez PKP Energetyka akcja #ZawszeNaSłużbie zainspirowała innych do pokazania, jak działają w czasie epidemii. W sieci pojawiło się wiele nowych materiałów. Na filmach widać w jaki sposób pracownicy kolei w tym wyjątkowym czasie dbają o bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy pracują w terenie, w pociągach czy na dworcach kolejowych. Dla każdego z nich priorytetem jest bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie systemu. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15982,Kolejarze-ZawszeNaSluzbie.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

Punktualność pociągów w I kwartale »

W I kwartale 2020 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 94,68% pociągów pasażerskich oraz 47,49% pociągów towarowych. W obu przypadkach nastąpił wyraźny wzrost względem ubiegłego roku. Do takiego wyniku przyczyniło się m.in. zmniejszenie liczby pociągów pasażerskich wynikające z epidemii koronawirusa. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15980,Punktualnosc-pociagow-w-I-kwartale.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-11

Filar rynkowy IV pakietu kolejowego wchodzi w życie »

12 maja 2020 r. wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. Stanowią dostosowanie krajowych przepisów do rynkowego filaru IV pakietu kolejowego. Filar techniczny pakietu powinien zacząć obowiązywać od 16 czerwca tego roku. Jednak w związku z epidemią koronawirusa w Komisji Europejskiej rozważana jest możliwość przesunięcia tego terminu o trzy miesiące. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15970,Filar-rynkowy-IV-pakietu-kolejowego-wchodzi-w-zycie.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Utrzymanie pojazdów po wejściu w życie IV pakietu kolejowego »

16 czerwca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/779 regulujące zasady funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Regulacje to element IV pakietu kolejowego. Nowe przepisy dotyczyć będą utrzymania wszystkich pojazdów kolejowych – nie tylko towarowych jak do tej pory. Aby umożliwić przygotowanie się do nowych wymagań Urząd Transportu Kolejowego przygotował rekomendacje i praktyczne podsumowanie nowych regulacji. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15950,Utrzymanie-pojazdow-po-wejsciu-w-zycie-IV-pakietu-kolejowego.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-29

Statystyka przewozów w marcu 2020 r. »

Ponad 17,7 mln pasażerów i niemal 19,3 mln ton przewiezionych ładunków – to wyniki przewozowe w marcu tego roku. W marcu widoczne są już skutki epidemii koronawirusa. Szczególnie dostrzegalne są w przewozach pasażerskich, w których liczba podróżnych zmniejszyła się o blisko 37% licząc rok do roku. W transporcie towarów, wyniki za marzec były lepsze niż w styczniu i lutym. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15946,Statystyka-przewozow-w-marcu-2020-r.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa i certyfikatu ECM przed 16 czerwca 2020 r. »

Za półtora miesiąca wejdzie w życie IV pakiet kolejowy. Zmienią się m.in. zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Po 16 czerwca 2020 r. nie będzie możliwe uzyskanie tych dokumentów na dotychczasowych zasadach. Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w prawie, dla nowych wniosków nie jest już możliwe uzyskanie certyfikatów na starych zasadach. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15943,Uzyskanie-certyfikatu-bezpieczenstwa-i-certyfikatu-ECM-przed-16-czerwca-2020-r.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-27

Zmiany dla operatorów i zarządców infrastruktury »

Weszła w życie ustawa „Kolej Plus”, która została przyjęta na początku tego roku. Nowe regulacje, które opracowano jeszcze przed epidemią koronawirusa, mają docelowo poprawić komunikację kolejową w regionach, a także przywrócić do użytku nieczynne linie i zapobiec likwidowaniu infrastruktury kolejowej. Nowelizacja przepisów wprowadza też szereg zmian dla operatorów infrastruktury usługowej i zarządców infrastruktury kolejowej. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15940,Zmiany-dla-operatorow-i-zarzadcow-infrastruktury.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-23

Zezwolenia dla pojazdów kolejowych w czasie pandemii COVID-19 »

Z uwagi na pandemię koronawirusa Agencja Kolejowa Unii Europejskiej dopuszcza pewne odstępstwa od aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie weryfikacji dokonywanej przez jednostki oceniające zgodność. W ich ramach możliwe jest wydawanie nowych oraz przedłużanie ważności certyfikatów, opinii oraz wszelkiej dokumentacji jedynie z wykorzystaniem technik oceny zdalnej. Warunkiem jest zapewnienie oceny ryzyka poprzez zagwarantowanie, że zastosowane alternatywne metody oceny pozwolą zapewnić odpowiedni poziom weryfikacji oraz bezpieczeństwa produktów. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15932,Zezwolenia-dla-pojazdow-kolejowych-w-czasie-pandemii-COVID-19.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: COVID koronawirus pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-22

Uznawanie badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu świadectwa maszynisty »

Informacja Prezesa UTK o możliwości uznawania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów zmieniających pracodawcę w okresie stanu epidemii. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15930,Uznawanie-badan-lekarskich-i-psychologicznych-przy-wydawaniu-swiadectwa-maszynis.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich w okresie epidemii »

Legitymacja studencka lub doktorancka, ważna w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowuje swoją ważność do 31 maja 2020 r. Pasażer, który podczas kontroli biletów okaże legitymację studencką lub doktorancką bez ważnego stempla lub nowego hologramu nie poniesie z tego tytułu konsekwencji. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15918,Przedluzenie-waznosci-legitymacji-studenckich-oraz-doktoranckich-w-okresie-epide.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

1

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności