Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 7

2020-05-21

Wspomnienie – Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak »

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak, wybitna postać polskiej nauki, wieloletni  członek Rady Naukowej w NIZP-PZH. Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1955r. Został specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych (I stopień 1957r. i II stopień 1961r.) i zdrowia publicznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1962r. w Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie kliniczne oceny zaburzeń równowagi kwasowo–zasadowej”. W »

https://www.pzh.gov.pl/wspomnienie-profesor-dr-hab-n-med-andrzej-wojtczak/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Charakterystyka oraz ocena przydatności serologicznych testów w diagnostyce zakażeń wywoływanych przez koronawirus SARS-CoV-2 na podstawie dostępnych danych producentów i przeglądu piśmiennictwa »

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją prof. Waldemara Rastawickiego oraz dr Natalii Rokosz-Chudziak “Characteristics and assessment of the usefulness of serological tests in the diagnostic of infections caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the basis of available manufacturer’s data and literature review“ “Charakterystyka oraz ocena przydatności serologicznych testów w diagnostyce zakażeń wywoływanych przez koronawirus SARS-CoV-2 na podstawie dostępnych danych producentów i przeglądu piśmiennictwa” LINK DO PUBLIKACJIPUBLIKACJA DO POBRANIA »

https://www.pzh.gov.pl/charakterystyka-oraz-ocena-przydatnosci-serologicznych-testow-w-diagnostyce-zakazen-wywolywanych-przez-koronawirus-sars-cov-2-na-podstawie-dostepnych-danych-producentow-i-przegladu-pismiennictwa/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: koronawirus SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-27

Informacja o możliwość uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych ważnego 180 dni, według uproszczonych procedur rejestracyjnych »

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Informuje, że istnieje możliwość uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym, gospodarstwach domowych i zakładach użyteczności publicznej ważnego 180 dni, według uproszczonych procedur rejestracyjnych. Uzyskanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej jest dobrowolne. Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej ważnego 180 dni: – wniosek o wydanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej – strona internetowa NIZP-PZH www.pzh.gov.pl /Usługi – Atestacja – Jak przebiega proces atestacji? »

https://www.pzh.gov.pl/informacja-o-mozliwosc-uzyskania-swiadectwa-jakosci-zdrowotnej-zakladu-bezpieczenstwa-zywnosci-nizp-pzh-dla-preparatow-dezynfekcyjnych-i-myjaco-dezynfekcyjnych-waznego-180-dni-wedlug-uproszczonych-pr/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: dezynfekcja

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-31

Raport – analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności w 2017 roku »

Zagadnienia związane z obecnością pozostałości pestycydów w żywności będącą następstwem stosowania środków ochrony roślin budzą liczne, często nieuzasadnione kontrowersje wśród konsumentów. Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przygotował na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, raport analizujący jakość żywności dostępnej na polskim rynku na podstawie wyników monitoringu i urzędowej kontroli pod kątem pozostałości pestycydów, prowadzonych w 2017 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a przekazanych do Instytutu przez Główny Inspektorat Sanitarny. »

https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-potencjalnego-zagrozenia-zdrowia-konsumentow-wynikajacego-z-obecnosci-pozostalosci-pestycydow-w-zywnosci-w-2017-roku/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Informacja dotycząca wydawania świadectw jakości zdrowotnej (atestów PZH) na maski, fartuchy i rękawice ochronne »

Informacja dotycząca wydawania świadectw jakości zdrowotnej (atestów PZH) na maski, fartuchy i rękawice ochronne Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wydaje świadectwa jakości zdrowotnej (atesty PZH) na maski, fartuchy i rękawice w celu ochrony osobistej w zakładach przemysłowych, w tym zakładach przemysłu spożywczego.  Świadectwa jakości zdrowotnej dotyczą bezpieczeństwa takich wyrobów w kontakcie z żywnościa oraz  ze skórą człowieka i są wydawane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach dobrowolności. W kompetencjach NIZP-PZH nie leży ocena materiałów, z których »

https://www.pzh.gov.pl/informacja-dotyczaca-wydawania-swiadectw-jakosci-zdrowotnej-atestow-pzh-na-maski-fartuchy-i-rekawice-ochronne/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: rękawiczki zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Zawieszone do odwołania wizyty w NIZP-PZH »

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników NIZP-PZH zawieszone zostały wizyty w naszym Instytucie. Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie spraw koniecznych i pilnych. Od 13 marca 2020r do odwołania większość pracowników Instytutu przejdzie na zdalny tryb pracy, a preferowanym sposobem kontaktu będzie email lub telefon komórkowy, co zapewni ciągłość realizowanych zadań. Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wszystkich Partnerów i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo »

https://www.pzh.gov.pl/zawieszone-do-odwolania-wizyty-w-nizp-pzh/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: epidemia zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Opóźnienia w procesie wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. »

Szanowni Państwo, W związku z bardzo dużym zaangażowaniem ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w proces diagnostyczny w kierunku koronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że MOGĄ pojawić się opóźnienia w procesie wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z Zakładami rozpatrującymi Państwa wnioski.Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiskae-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl, tel.: 22 54 21 349Zakład Bezpieczeństwa Żywnoście-mail: sekr.zbz@pzh.gov.pl, tel.: 22 54 21 314Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego e-mail: toksykologia@pzh.gov.pl, tel.: 22 »

https://www.pzh.gov.pl/opoznienia-w-procesie-wydawania-atestow-higienicznych-i-swiadectw-jakosci-zdrowotnej-narodowego-instytutu-zdrowia-publicznego/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: COVID koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

1

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności