Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 9

2020-05-19

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego »

Rada Ministrów przyjęła program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Celem programu jest wsparcie dla funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych podczas epidemii COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/klimat/uchwala-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-programu-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-06

Komunikat w sprawie udostępniania danych osobowych o osobach przebywających w izolacji i na kwarantannie »

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w nawiązaniu do wytycznych [1] oraz stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Klimatu przypomina, że informacje o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom, w tym także gminom oraz podmiotom zobowiązanych do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. »

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-w-sprawie-udostepniania-danych-osobowych-o-osobach-przebywajacych-w-izolacji-i-na-kwarantannie

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: kwarantanna

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 »

Wychodząc na przeciw wnioskom zgłaszanym przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie terminu sporządzenia corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi informujemy, że Minister Klimatu zaproponował przesunięcie w tym roku terminu przedstawienia tej analizy za rok 2019. Odpowiednie przepisy znalazły się w Tarczy Antykryzysowej 3.0 - obecnie procedowanej w Sejmie RP (druk 344)". »

https://www.gov.pl/web/klimat/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-za-rok-2019

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). »

https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-komisji-europejskiej-w-sprawie-postepowania-z-odpadami-wytwarzanymi-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2-i-zachorowan-na-wywolywana-przez-niego-chorobe-covid-19-w-czasie-trwania-pandemiiepidemii

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID epidemia koronawirus pandemia SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-03

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 »

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). »

https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID epidemia koronawirus pandemia SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-01

Zasady wydawania środków ochrony osobistej przez Agencję Rezerw Materiałowych »

Ministerstwo Klimatu informuje, że środki ochrony osobistej wydawane są przez Agencję Rezerw Materiałowych na podstawie dyspozycji Ministra Zdrowia. »

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-wydawania-srodkow-ochrony-osobistej-przez-agencje-rezerw-materialowych

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-27

Decyzja w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Ministerstwie Klimatu »

Decyzja Ministra Klimatu w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Ministerstwie Klimatu. »

https://www.gov.pl/web/klimat/decyzja-w-sprawie-ograniczenia-wykonywania-zadan-w-Ministerstwie-Klimatu

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: ograniczenia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-27

Komunikat ws. odpadów wytwarzanych przez osoby z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 »

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. »

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-wytwarzanych-przez-osoby-z-potwierdzonym-wirusem-sars-cov-2-lub-chorych-na-covid-19

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID kwarantanna SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-05

Dzień Informacyjny LIFE – przełożony »

UWAGA! Informujemy, iż z uwagi na zagrożenie związane z wirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, NFOŚiGW podjął decyzję o przesunięciu terminu Dnia Informacyjnego LIFE. O nowym terminie wydarzenia informować będziemy na naszej stronie internetowej. Za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy. »

https://www.gov.pl/web/klimat/dzien-informacyjny-life

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

1

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności