Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 1130

2020-05-20

Wsparcie MF dla JST – rozszerzenie Tarczy »

https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-mf-dla-jst--rozszerzenie-tarczy

Źródło: Ministerstwo Finansów

Słowa kluczowe: Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która złoży się na tarczę antykryzysową »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-samorzadow-w-kolejnej-pakietowej-ustawie-ktora-zlozy-sie-na-tarcze-antykryzysowa

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Z Europejskim Funduszem Społecznym ratujemy miejsca pracy »

Prawie 871 milionów złotych – to kwota skierowana już do wypłaty dla pracodawców na dofinansowanie pensji i składek pracowników. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnili pieniądze, które pomogą uratować prawie 500 tysięcy miejsc pracy. To jedno z rozwiązań Funduszowego Pakietu Antywirusowego. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/z-europejskim-funduszem-spolecznym-ratujemy-miejsca-pracy

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 »

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Już ponad 42 mld zł trafiły do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 20 maja - wynosi już 42,28 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Zakaz działalności dla Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie »

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakazał dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie prowadzonego przez Związek Legionistów Polskich. Ze względu na interes społeczny, jakim jest zabezpieczenie przed zagrożeniem zniszczenia lub kradzieży zbiorów mających niepodważalne znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. »

https://www.gov.pl/web/kultura/zakaz-dzialalnosci-dla-muzeum-czynu-niepodleglosciowego-w-krakowie

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: zakazy

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Prosto ze Wspólnej – o wsparciu dla przedsiębiorców w Funduszowym Pakiecie Antywirusowym »

Koronawirus stał się nieodłącznym elementem rzeczywistości nas wszystkich. W szczególnej sytuacji są przedsiębiorcy oraz nasi partnerzy, korzystający ze wsparcia z funduszy europejskich. Dlatego powstał Funduszowy Pakiet Antywirusowy - zestaw narzędzi, które mają ograniczyć wpływ pandemii na życie gospodarcze i społeczne. O tych narzędziach posłuchacie w kolejnym odcinku naszego podcastu. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/prosto-ze-wspolnej--o-wsparciu-dla-przedsiebiorcow-w-funduszowym-pakiecie-antywirusowym

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: koronawirus pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Uczmy się od pszczół »

– W czasie ograniczeń wynikających z epidemii, uczmy się od pszczół jak działać razem, bo tylko razem możemy pokonać wszystkie przeszkody, jakie stoją przed nami. A przeszkód i trudności nigdy brakować nie będzie – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uczmy-sie-od-pszczol

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowa kluczowe: epidemia ograniczenia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Tarcza antykryzysowa - wakacje kredytowe i ochrona przed wrogimi przejęciami »

Trzymiesięczne wakacje kredytowe i ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami – to nowe propozycje do tzw. Tarczy antykryzysowej, które dziś przyjął rząd, a które powstały przy udziale UOKiK. Projekt ustawy trafi teraz pod obrady Sejmu. »

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16423

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Rada Ministrów: Będą kolejne rozwiązania wspierające gospodarkę »

Dopłaty do odsetek, ochrona polskich firm przed przejęciami i pomoc dla gmin. To jedne z ważniejszych rozwiązań, które zostały zawarte w kolejnej ustawie antykryzysowej przyjętej przez rząd. »

https://www.gov.pl/web/premier/rada-ministrow-beda-kolejne-rozwiazania-wspierajace-gospodarke

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Słowa kluczowe: kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. »

Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomimy ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE. »

https://www.gov.pl/web/premier/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-na-zapewnienie-plynnosci-finansowej-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-przedlozony-przez-minister-rozwoju

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Słowa kluczowe: COVID kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-20

Posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego »

20 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. »

https://www.gov.pl/web/kultura/posiedzenie-zespolu-antykryzysowego-ds-rynku-ksiazki-przy-ministrze-kultury-i-dziedzictwa-narodowego2

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Europa powinna mocniej wspierać kulturę – minister kultury wziął udział w debacie państw członkowskich UE nt. pomocy dla sektora kreatywnego »

Polska przygotowała zestaw długoterminowych środków mających na celu złagodzenie wpływu obecnego kryzysu na gospodarkę i obywateli, w tym środki skierowane do sektora kultury kreatywnego. [...] Istnieje jednak potrzeba większego wsparcia finansowego dla licznych instytucji i organizacji pozarządowych działających w kulturze i sektorze kreatywnym, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych w przyszłej perspektywie – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, podczas nieformalnej debaty ministrów kultury państw Unii Europejskiej zorganizowanej w formie wideokonferencji. »

https://www.gov.pl/web/kultura/europa-powinna-mocniej-wspierac-kulture--minister-kultury-wzial-udzial-w-debacie-panstw-czlonkowskich-ue-nt-pomocy-dla-sektora-kreatywnego

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Dokumenty z konsultacji dot. zasad Programu Współdziałania »

https://www.gov.pl/web/finanse/dokumenty-z-konsultacji-dot-zasad-programu-wspoldzialania

Źródło: Ministerstwo Finansów

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego »

https://www.gov.pl/web/kultura/posiedzenie-zespolu-antykryzysowego-ds-rynku-ksiazki-przy-ministrze-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne »

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. »

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Ruszył nabór do nowego programu dla artystów – „Art House – oswajając nową normalność” »

„Art House” to program online’owych rezydencji artystycznych skierowany do polskich twórców sztuk cyfrowych i wizualnych. Dwumiesięczny program, ogłoszony przez Instytut Adama Mickiewicza, pozwoli dwudziestu artystom rozwijać koncepcje nowych prac we współpracy ze światowej klasy kuratorami. Wybrane dzieła zostaną zaprezentowane podczas konferencji Digital Cultures – Imagined Futures. Termin składania aplikacji upływa 31 maja 2020 r. »

https://www.gov.pl/web/kultura/ruszyl-nabor-do-nowego-programu-dla-artystow--art-house--oswajajac-nowa-normalnosc

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: normalność

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

„Politechniki pomagają" – uczelnie w walce z zagrożeniem COVID-19 »

Polskie politechniki od wielu tygodni pomagają w walce z koronawirusem - przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora. O szczegółach tych działań rozmawiano 19 maja 2020 r. podczas telekonferencji „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza. »

https://www.gov.pl/web/nauka/politechniki-pomagaja--uczelnie-w-walce-z-zagrozeniem

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Słowa kluczowe: COVID koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Analiza danych od początku epidemii »

Tym razem przeanalizowaliśmy ruch od 9 marca do 17 maja 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach 2017-2019. W wyniku ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii, ruch pojazdów ogółem oraz ciężkich jest znacznie mniejszy od typowego, jednak największe spadki ruchu obserwowane są dla pojazdów lekkich. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37675/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Analiza-danych-od-poczatku-epidemii

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Słowa kluczowe: epidemia ograniczenia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego »

Rada Ministrów przyjęła program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Celem programu jest wsparcie dla funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych podczas epidemii COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/klimat/uchwala-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-programu-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu” – startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców »

Rusza cykl wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz dowiedzieć się na temat rozwiązań i instrumentach finansowych z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, tarczy samorządowej, która wesprze lokalne budżety, zmianach w Prawie zamówień publicznych czy pakietem mieszkaniowym - zapraszamy do wzięcia udziału. Pierwszy webinar odbędzie się we wtorek 26 maja br. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-dla-biznesu--startuje-cykl-edukacyjnych-wideokonferencji-dla-przedsiebiorcow

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Już ponad 40 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 19 maja - wynosi już 40,37 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Wychowanki schroniska dla nieletnich w Falenicy szyją maseczki ochronne »

Wychowanki schroniska dla nieletnich w warszawskiej Falenicy włączyły się w akcję #ResortSprawiedliwościPomaga i uszyły maseczki ochronne dla zakładu opiekuńczo-leczniczego w Otwocku. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wychowanki-schroniska-dla-nieletnich-w-falenicy-szyja-maseczki-ochronne

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: maseczki

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Wiceminister Paweł Jabłoński o polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej podczas pandemii COVID-19 »

Polska aktywnie uczestniczy w niesieniu pomocy krajom Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Bliskiego Wschodu, a także wybranym krajom europejskim w walce z pandemią COVID-19. Działania te są realizowane w ramach współpracy rozwojowej oraz w imię solidarności europejskiej i sojuszniczych zobowiązań. Dają świadectwo naszej solidarności z krajami rozwijającymi się i stanowią realizację zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych.  Kierunkom i obszarom działań Polski w tym zakresie poświęcony był dzisiejszy briefing wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wiceminister-pawel-jablonski-o-polskiej-pomocy-rozwojowej-i-humanitarnej-podczas-pandemii-covid-19

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słowa kluczowe: COVID pandemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Dokumenty z konsultacji dot. zasad Programu Współdziałania »

Informujemy o publikacji projektów dokumentów z konsultacji dot. zasad funkcjonowania Programu Współdziałania. »

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dokumenty-z-konsultacji-dot-zasad-programu-wspoldzialania/

Źródło: Portal podatkowy

Słowa kluczowe: zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

«« « 1 2 3 4 5 6 ... 46 » »»

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności