Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 34

2020-03-19

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości »

Możliwość przekazywania między sądami najbardziej pilnych zadań, uproszczone delegowanie sędziów tam, gdzie są największe potrzeby kadrowe, wstrzymywanie i zawieszanie biegu terminów procesowych w wielu sprawach – to tylko niektóre z nadzwyczajnych przepisów dla sądownictwa, których pakiet został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedstawiamy szczegóły systemowych rozwiązań, które są odpowiedzią na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nadzwyczajne-przepisy-ustawowe-dla-wymiaru-sprawiedliwosci

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-19

Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych »

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ograniczenie-odwiedzin-we-wszystkich-zakladach-karnych

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: koronawirus ograniczenia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Skuteczna ochrona przed koronawirusem w więziennictwie »

Od dziś  (18 marca 2020 roku) obowiązuje wstrzymanie widzeń w kolejnych 57 zakładach karnych. Służba Więzienna wydała w tej sprawie odpowiednie zarządzenia w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną. W przywięziennych wytwórniach rozwija się produkcja maseczek i kombinezonów ochronnych. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/Skuteczna-ochrona-przed-koronawirusem-w-wieziennictwie

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: koronawirus maseczki wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-17

Sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych »

Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje sytuację w sądach powszechnych i pozostaje w ścisłym kontakcie z Prezesami Sądów Apelacyjnych. Dziś zarekomendowało rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje dotyczące rozwiązań mających na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sprawne-funkcjonowanie-wymiaru-sprawiedliwosci-w-sytuacjach-nadzwyczajnych

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: ograniczenia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-13

Sądy i więzienia – sprawne działania wobec zagrożenia koronawirusem »

Wielka operacja logistyczna związana z wprowadzeniem w wymiarze sprawiedliwości i więziennictwie środków bezpieczeństwa związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa przebiega bez zakłóceń – poinformowali na wspólnej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, wiceministrowie Anna Dalkowska i Michał Wójcik oraz gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sady-i-wiezienia--sprawne-dzialania-wobec-zagrozenia-koronawirusem

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Komunikat w sprawie organizacji pracy sądów »

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli w sądach od 13 do 31 marca 2020 r. przesuwane będą terminy rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru. Rekomendacja ograniczenia wokandy do spraw najbardziej pilnych jest wynikiem dzisiejszej video-konferencji prezesów Sądów Apelacyjnych z udziałem wiceministrów sprawiedliwości Anny Dalkowskiej i Michała Wójcika. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: ograniczenia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Wstrzymanie przyjmowania interesantów »

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych,  Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, zlokalizowane przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wstrzymanie-przyjmowania-interesantow

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: COVID epidemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego, radcowskiego i uzupełniającego na aplikację sędziowską »

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przesuniecie-terminu-egzaminow-adwokackiego-radcowskiego-i-uzupelniajacego-na-aplikacje-sedziowska

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-03-11

Informacja na temat przeciwdziałania zagrożeniu epidemii koronawirusa w placówkach podległych resortowi sprawiedliwości »

Minister Sprawiedliwości zalecił szczególne środki ostrożności we wszystkich podległych placówkach w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, stosując wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Najbliższe dwa tygodnie to czas intensywnych działań, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-na-temat-przeciwdzialania-zagrozeniu-epidemii-koronawirusa-w-placowkach-podleglych-resortowi-sprawiedliwosci

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: epidemia koronawirus SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

« 1 2

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności