Aktualności

:

: - -

Okres:

Znaleziono wyników: 195

2020-04-24

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 6 Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) »

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-6-warszawa-24-kwietnia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-24

Covid19 - zasady kumulacji pomocy publicznej »

Przedsiębiorco, zapoznaj się z zasadami kumulacji pomocy antykryzysowej związanej z COVID-19 »

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16376

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Słowa kluczowe: COVID kryzys zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-24

Środki wdrożone przez państwa członkowskie ERGP w związku z wybuchem Covid-19 »

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) opublikowała na swojej stronie internetowej informacje uzyskane od krajowych organów regulacyjnych dotyczące środków wdrożonych przez państwa członkowskie ERGP w związku z wybuchem Covid-19, w odniesieniu do usług pocztowych. Więcej o: Środki wdrożone przez państwa członkowskie ERGP w związku z wybuchem Covid-19 »

https://www.uke.gov.pl/akt/srodki-wdrozone-przez-panstwa-czlonkowskie-ergp-w-zwiazku-z-wybuchem-covid-19,312.html

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Słowa kluczowe: COVID

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-23

Zezwolenia dla pojazdów kolejowych w czasie pandemii COVID-19 »

Z uwagi na pandemię koronawirusa Agencja Kolejowa Unii Europejskiej dopuszcza pewne odstępstwa od aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie weryfikacji dokonywanej przez jednostki oceniające zgodność. W ich ramach możliwe jest wydawanie nowych oraz przedłużanie ważności certyfikatów, opinii oraz wszelkiej dokumentacji jedynie z wykorzystaniem technik oceny zdalnej. Warunkiem jest zapewnienie oceny ryzyka poprzez zagwarantowanie, że zastosowane alternatywne metody oceny pozwolą zapewnić odpowiedni poziom weryfikacji oraz bezpieczeństwa produktów. »

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15932,Zezwolenia-dla-pojazdow-kolejowych-w-czasie-pandemii-COVID-19.html

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Słowa kluczowe: COVID koronawirus pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-23

Premier wziął udział w nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej dot. dalszych działań w związku z pandemią Covid-19 »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-wzial-udzial-w-nadzwyczajnym-szczycie-rady-europejskiej-dot-dalszych-dzialan-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Słowa kluczowe: COVID pandemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-22

Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych UE »

- Ukraina i pozostałe państwa Partnerstwa Wschodniego potrzebują silnego wsparcia Unii Europejskiej w walce z pandemią COVID-19 – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który wziął dziś udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE w formule wideokonferencji. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wideokonferencja-ministrow-sz-ue

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słowa kluczowe: COVID pandemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-22

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa »

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). »

https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-komisji-europejskiej-w-sprawie-postepowania-z-odpadami-wytwarzanymi-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2-i-zachorowan-na-wywolywana-przez-niego-chorobe-covid-19-w-czasie-trwania-pandemiiepidemii

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Słowa kluczowe: COVID epidemia koronawirus pandemia SARS wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wydłużona ważność uprawnień do kierowania pojazdami »

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w której zostały przyjęte opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności: »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wydluzona-waznosc-uprawnien-do-kierowania-pojazdami

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Słowa kluczowe: COVID kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wydłużona ważność czasowej rejestracji pojazdu »

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wydluzona-waznosc-czasowej-rejestracji-pojazdu

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Słowa kluczowe: COVID epidemia kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP) »

Przedstawiamy działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-organizacji-pozarzadowych-ngo-i-pozytku-publicznego-opp

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: COVID kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Prace utrzymaniowe - odpowiadamy na postulaty branży »

Zarówno w kwestii budowy nowych dróg, jak i prac utrzymaniowych na istniejącej sieci, wszystkie nasze działania w okresie epidemii COVID-19 podejmowane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników realizujących prace na zlecenie GDDKiA. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg pewne prace muszą być wykonane oczywiście przy zachowaniu wytycznych Ministra Zdrowia czy służb sanitarno-epidemiologicznych. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37320/Prace-utrzymaniowe-odpowiadamy-na-postulaty-branzy

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Listy polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do KE »

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił się do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z prośbą o podjęcie przez Komisję Europejską odpowiednich działań w celu wsparcia europejskich rolników w związku z trudną sytuacją związaną z epidemią COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/listy-polskiego-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-do-ke

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Wsparcie dla przedsiębiorców – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości w nowej Tarczy antykryzysowej »

Niewypłacalność firmy spowodowana COVID-19 nie wiąże się już z obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie zagrożenia epidemią i w czasie epidemii. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wsparcie-dla-przedsiebiorcow--propozycje-ministerstwa-sprawiedliwosci-w-nowej-tarczy-antykryzysowej

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Słowa kluczowe: COVID epidemia kryzys Tarcza

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-wielu-miejscach-w-zwiazku-z-covid-19

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Słowa kluczowe: COVID ograniczenia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 na podstawie rekomendacji WHO z dnia 18.04.2020r. »

Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 na podstawie rekomendacji WHO z dnia 18.04.2020r. opracowane przez Profesor Iwonę Paradowską-Stankiewicz, Krajowego Konsultanta w »

https://www.pzh.gov.pl/wytyczne-dotyczace-kodowania-zgonow-zwiazanych-z-epidemia-koronawirusa-wywolujacego-covid-19-na-podstawie-rekomendacji-who-z-dnia-18-04-2020r/

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Słowa kluczowe: COVID epidemia koronawirus wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw »

Przedstawiamy działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-oraz-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: COVID kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych »

Przedstawiamy działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcow-samozatrudnionych

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Słowa kluczowe: COVID kryzys

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 3 Warszawa, 17 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) »

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-3-warszawa-17-kwietnia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 »

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Słowa kluczowe: COVID pandemia szczepienia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Słowa kluczowe: COVID pandemia szczepienia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Handel w dobie pandemii – dziś odbyło się posiedzenie unijnej rady ministrów ds. handlu »

Wpływ pandemii COVID–19 na międzynarodowy handel, a także to, co może zrobić UE, by wzmocnić zrównoważony charakter globalnych łańcuchów wartości i złagodzić społeczno-gospodarcze skutki kryzysu – to tematy dzisiejszego nieformalnego posiedzenia unijnej Rady ds. zagranicznych dot. handlu (FAC Trade). W spotkaniu, które odbyło się w formule wideokoferencji, uczestniczył wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/handel-w-dobie-pandemii--dzis-odbylo-sie-posiedzenie-unijnej-rady-ministrow-ds-handlu

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Słowa kluczowe: COVID kryzys pandemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Przekazanie pomocy dla Hiszpanii »

– W czasach, gdy wszystkie narody zmagają się z niebywałymi trudnościami, tym, czego potrzeba nam najbardziej jest solidarność. Wierzę, że wzajemne wsparcie pozwoli nam przetrwać ten ciężki czas i przyspieszy koniec kryzysu związanego z pandemią wirusa COVID-19 – powiedział wiceminister Marcin Przydacz podczas uroczystości przekazania darów dla Hiszpanii z udziałem ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce Francisco Javiera Sanabrii Valderramy. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/przekazanie-pomocy-dla-hiszpanii

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słowa kluczowe: COVID kryzys pandemia wirus

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 »

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Źródło: Gov.pl

Słowa kluczowe: COVID normalność ograniczenia zasady

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

2020-04-16

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 2 Warszawa, 16 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) »

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-2-warszawa-16-kwietnia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Słowa kluczowe: COVID epidemia

Udostępnij: Facebook Twitter E-mail

«« « 1 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Uwaga: Informacje ze stron urzędów są pobierane na podstawie słów kluczowych potencjalnie związanych z szeroko rozumianą tematyką pandemii. Możliwe jednak, że niektóre informacje związane z koronawirusem nie zawierały tych słów i nie zostały tutaj pobrane.

Źródła informacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności