News

:

: - -

Period:

News: 47

2020-05-05

6 pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy »

Żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli mimo otwarcia placówki rodzic nie zdecyduje się wysłać do niej dziecka? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/6-pytan-o-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: zamknięcie

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-05

Tarcza antykryzysowa. Ponad 5,1 mld złotych wsparcia dla przedsiębiorców »

Minął miesiąc od uruchomienia Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań, których celem jest minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa w życiu gospodarczym, społecznym i zawodowym. Od chwili uruchomienia Tarczy łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców sięgnęła ponad 5,1 mld zł. – Podjęliśmy starania zniwelowania negatywnych skutków pandemii dla rynku pracy. Priorytetem jest ochrona miejsc pracy – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-ponad-51-mld-zlotych-wsparcia-dla-przedsiebiorcow

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: epidemic coronavirus crisis pandemic Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Tarcza antykryzysowa. Ponad miliard złotych dla mikroprzedsiębiorców w ramach pożyczek »

W kwietniu w ramach niskooprocentowanej pożyczki przewidzianej w tarczy antykryzysowej do mikroprzedsiębiorców trafiło ponad miliard złotych. – W ciągu miesiąca przyznano ponad 220,8 tys. takich pożyczek – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-ponad-miliard-zlotych-dla-mikroprzedsiebiorcow-w-ramach-pozyczek

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-02

Ułatwienia w tarczy – jak uzyskać orzeczenie lekarskie? »

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Taką możliwość dały pracownikom przepisy tarczy antykryzysowej. Dodatkowo cały czas istnieje możliwość zdalnego wydawania zaświadczeń. O czym powinni wiedzieć nie tylko pracownicy, a także pracodawcy w kontekście zmian ustawowych. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-w-tarczy--jak-uzyskac-orzeczenie-lekarskie

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-01

Środowiskowe Domy Samopomocy – działalność ośrodków w czasie pandemii koronawirusa »

Działalność środowiskowych domów samopomocy, tak jak wielu innych ośrodków wspierających na co dzień osoby potrzebujące, została zawieszona na skutek panującego zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa. Z tego powodu zostały wprowadzone rozwiązania mające na celu zapewnienie z jednej strony ciągłości działania placówek, a z drugiej kontynuacji wsparcia ich uczestników. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/srodowiskowe-domy-samopomocy--dzialalnosc-osrodkow-w-czasie-pandemii-koronawirusa

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Wytyczne GIS dla żłobków i klubów dziecięcych »

Główny inspektor sanitarny opublikował szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne m.in. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-gis-dla-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-30

Komunikat MRPiPS ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego »

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Przysługuje on również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-mrpips-ws-dodatkowego-zasilku-opiekunczego

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: COVID coronavirus virus zamknięcie

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-29

4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza »

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym? »

https://www.gov.pl/web/rodzina/4-maja-rusza-hotele-centra-handlowe-i-rehabilitacja-lecznicza

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: COVID epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Wsparcie w starcie - łatwiejsza spłata pożyczek dla mikro- i małych firm »

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, wakacje kredytowe i karencja w spłacie – to tylko część ułatwień, na jakie mogą liczyć osoby, które dzięki programowi „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” otworzyły własną działalność gospodarczą lub sfinansowały utworzenie miejsca pracy. Stanowią one rozszerzenie rządowej tarczy antykryzysowej. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-w-starcie---latwiejsza-splata-pozyczek-dla-mikro--i-malych-firm

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Straciłem pracę, co teraz? Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy »

Pierwszym krokiem będzie rejestracja w urzędzie pracy – dzisiaj łatwo i szybko zrobisz to online. Jakie są dostępne formy aktywizacji bezrobotnych? Jak wygląda przykładowy proces rejestracji? Czym jest „prerejestracja” jako bezrobotny w czasie epidemii koronawirusa? Odpowiadamy. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/stracilem-prace-co-teraz-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: epidemic coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

„Specustawa funduszowa” ułatwiająca realizację projektów ze środków europejskich weszła w życie »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”). Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/specustawa-funduszowa-ulatwiajaca-realizacje-projektow-ze-srodkow-europejskich-weszla-w-zycie

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

„Stop pandemii. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy może ocalić życie” »

28 kwietnia przypada ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz zachęcenie zarówno pracodawców, jak i osób zatrudnionych do podejmowania działań ograniczających zagrożenia w miejscu pracy i przyczyniających się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych na całym świecie. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/stop-pandemii-bezpieczenstwo-i-zdrowie-w-pracy-moze-ocalic-zycie

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Zmiany w tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi »

Jakie zmiany zaszły w tarczy antykryzysowej, kto jeszcze uzyskał prawo do wsparcia? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-tarczy-antykryzysowej-pytania-i-odpowiedzi

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-28

Większa ochrona pracowników i wsparcie pracodawców. Zmiany w tarczy antykryzysowej »

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej ma jeden zasadniczy cel – objęcie wsparciem jeszcze większej liczby przedsiębiorców i ochrona jeszcze większej liczby miejsc pracy. Co się zmieniło? Przypominamy najważniejsze zmiany. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/jeszcze-wieksza-ochrona-pracownikow-i-wsparcie-pracodawcow-zmiany-w-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-27

Ponad 2 miliony wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej »

Do piątku przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej. – Firmom na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano już 1,2 mld złotych. Z kolei łączna kwota udzielonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 482 mln zł – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-2-miliony-wnioskow-o-wsparcie-z-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-24

Rządowe wsparcie dla samorządów prowadzących Domy Pomocy Społecznej. Odpowiadamy na najważniejsze pytania »

Dodatkowe fundusze z rezerwy celowej budżetu dla samorządów, miliony masek i rękawic ochronnych dla mieszkańców i pracowników placówek pomocy społecznej. To tylko niektóre działania rządu na rzecz wsparcia samorządów prowadzących placówki pomocy społecznej w czasie pandemii koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzadowe-wsparcie-dla-samorzadow-prowadzacych-domy-pomocy-spolecznej-odpowiadamy-na-najwazniejsze-pytania

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus pandemic gloves virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-23

Kolejne środki ochrony dla DPS-ów »

Kolejna pula środków ochrony – ponad 2,3 mln rękawiczek, blisko 1,2 mln maseczek, 18,8 tys. litrów płynu do dezynfekcji – trafi do placówek pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej. –Pierwsza transza środków została już dostarczona. Codziennie sprawdzamy, co dzieje się w DPS-ach, wspieramy samorządy w zabezpieczaniu pracowników i podopiecznych placówek – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/placowki-zglaszaja-czego-potrzebuja-a-my-im-to-przekazujemy-kolejne-srodki-ochrony-dla-dps-ow

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: disinfection masks gloves Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-22

Wiceminister Socha: monitorujemy sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Żadne dziecko nie jest zakażone »

Wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce otrzymały wytyczne dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii. – Bezpieczeństwo dzieci jest absolutnym priorytetem. Na bieżąco monitorujemy sytuację w tych placówkach, żadne dziecko nie jest zakażone – informuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiceminister-socha-monitorujemy-sytuacje-w-placowkach-opiekunczo-wychowawczych-zadne-dziecko-nie-jest-zakazone

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-22

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji, nawet w czasie epidemii »

Mimo trwającej epidemii koronowirusa nie zostawiamy w potrzebie osób doświadczających przemocy w rodzinie. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodował zmianę sposobu i form udzielanej pomocy w taki sposób, aby zapewnić możliwie szybką pomoc i wsparcie osobom narażonym na doświadczanie przemocy. W trosce o ich bezpieczeństwo wprowadziliśmy do pakietu pomocowego „Tarcza Antykryzysowa” przepis, zgodnie z którym osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą zostać zobowiązane do opuszczenia lokali mieszkalnych niezależnie od panującej sytuacji epidemiologicznej. Oprócz tego wprowadziliśmy szereg zmian w zasadach funkcjonowania placówek, które nawet w tak trudnym czasie oferują pomoc osobom pokrzywdzonym. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawcy-przemocy-w-rodzinie-do-eksmisji-nawet-w-czasie-epidemii

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: epidemic coronavirus crisis Shield virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-21

Wsparcie finansowe trafia do firm – trzy tygodnie działania tarczy »

„Ponad 1,5 mln złożonych wniosków z tarczy antykryzysowej przez 3 tygodnie” – tymi słowami minister rodziny, pracy i polityki społecznej rozpoczęła dzisiejszą konferencję prasową będącą podsumowaniem działań na rzecz walki ze skutkami koronawirusa. Wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, szefowa resortu rodziny przekazała najnowsze dane pokazujące jak wspierane są polskie przedsiębiorstwa. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-finansowe-trafia-do-firm--trzy-tygodnie-dzialania-tarczy

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus crisis Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-20

Wsparcie dla domów pomocy społecznej. Maląg: nikogo nie zostawiamy bez pomocy »

Dodatkowe fundusze dla samorządów oraz dostawy środków dezynfekujących i ochrony osobistej – to tylko niektóre działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz wsparcia pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej w związku z koronawirusem. - Wspieramy samorządy w opanowaniu sytuacji. Nie zostawiamy nikogo bez pomocy – podkreśla minister Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-domow-pomocy-spolecznej-malag-nikogo-nie-zostawiamy-bez-pomocy

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: disinfection coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-04-17

Świadczenia finansowe dla osób niepełnosprawnych pozbawionych zajęć w placówkach »

Osoby niepełnosprawne, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych w ośrodkach, których działalność na czas pandemii koronawirusa została zawieszona, mogą starać się o wsparcie pieniężne. Takie narzędzie zostało zawarte w nowym programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-finansowe-dla-osob-niepelnosprawnych-pozbawionych-zajec-w-placowkach

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

« 1 2

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności