News

:

: - -

Period:

News: 45

2020-03-20

Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość »

W związku z rozszerzającą się w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 większość uczelni wprowadziło systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. »

https://www.gov.pl/web/nauka/systemowe-rozwiazania-w-zakresie-ksztalcenia-na-odleglosc

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-19

Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-19

Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego! »

Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju. »

https://www.gov.pl/web/nauka/wazny-komunikat-do-studentow-dotyczacy-mozliwosci-wsparcia-finansowego

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów »

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach. »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-oplat-za-studia-oraz-o-mozliwosci-wsparcia-studentow

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-17

Resort nauki rozpoczyna akcję "Posłuchaj naukowca" »

"Posłuchaj naukowca" to akcja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka prasowa resortu nauki Katarzyna Zawada. »

https://www.gov.pl/web/nauka/resort-nauki-rozpoczyna-akcje-posluchaj-naukowca

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Informacja dla rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni »

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni nadzorowanych przez MNiSW, na terenie całego kraju. »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-rektorow-w-zwiazku-z-ograniczeniem-obowiazku-swiadczenia-pracy-na-terenie-uczelni

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Organizacja pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-covid-19

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Informacja w sprawie wyboru władz uczelni »

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wszelkie działania uczelni muszą być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego – dotyczy to także wyborów władz uczelni. »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wyboru-wladz-uczelni

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni »

W związku z zawieszeniem na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie rekomenduje się rozważenie ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym niebędących nauczycielami akademickimi. »

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic restrictions

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy »

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. »

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/nauka/list-do-rektorow-uczelni-medycznych-w-sprawie-wolontariatu-zwiazanego-z-zagrozeniem-covid-19

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-12

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19 »

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-agencje-nadzorowane-przez-mnisw-w-zwiazku-z-covid-19

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-11

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym »

Uruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona - w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. »

https://www.gov.pl/web/nauka/mnisw-rekomenduje-uczelniom-nauczanie-w-systemie-zdalnym

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-11

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19 »

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii. »

https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID epidemic crisis SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-10

Informacja w sprawie możliwości zawieszenia zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w uczelni »

W związku z groźbą rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie przypominamy, iż - zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Rektor zarządza uczelnią (art. 23 ust. 2 pkt 2), dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni (art. 50) oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (art. 51). »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-09

25 mln zł z ministerstwa nauki dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ »

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zdecydował o przekazaniu 25 mln zł na badania prowadzone w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Pieniądze mają m.in. pomóc w walce z koronawirusem. »

https://www.gov.pl/web/nauka/25-mln-zl-z-ministerstwa-nauki-dla-malopolskiego-centrum-biotechnologii-uj

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-05

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem »

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy zakażenia koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. »

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID coronavirus SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-04

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-04

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 »

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: coronavirus SARS virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-01

MNiSW powołuje zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem »

Sporządzanie wytycznych dla uczelni i podmiotów nauki dotyczących zajęć dydaktycznych, organizacji wydarzeń masowych w obiektach uczelni, funkcjonowania akademików i stołówek – tym m.in. zajmie się specjalny zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół rozpocznie działalność 2 marca – poinformował na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. »

https://www.gov.pl/web/nauka/mnisw-powoluje-zespol-ds-postepowania-w-sytuacji-zagrozenia-koronawirusem

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

« 1 2

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności