News

:

: - -

Period:

News: 213

2020-05-19

Miliardy złotych na kontach przedsiębiorców »

Ze wszystkich instrumentów wsparcia, jakie oferuje tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy otrzymali łącznie już blisko 10,5 mld zł. Jest to efekt sześciu tygodni działania specustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/miliardy-zlotych-na-kontach-przedsiebiorcow

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: epidemic coronavirus crisis Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Alimenty w dobie koronawirusa. Zmiany w funduszu alimentacyjnym »

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/alimenty-w-dobie-koronawirusa-zmiany-w-funduszu-alimentacyjnym

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus crisis Shield virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Premier: Naszym celem jest ratowanie miejsc pracy »

W ramach Tarczy Finansowej i Antykryzysowej rząd przeznaczył do tej pory na wsparcie przedsiębiorców 40 mld zł. Dzięki temu pomogliśmy firmom w ratowaniu ponad 3,4 mln miejsc pracy. Tylko z samej Tarczy Finansowej przedsiębiorcy otrzymali w ciągu 2,5 tygodnia 30 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-naszym-celem-jest-ratowanie-miejsc-pracy

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-19

Tarcza antykryzysowa »

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Rozwiązania dla kolei w Tarczy Antykryzysowej 3.0 »

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczący spadek przychodów pasażerskich przewoźników kolejowych. Aby zapewnić tym przedsiębiorcom płynność finansową wprowadzono tzw. Tarczę 3.0, czyli zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozwiazania-dla-kolei-w-tarczy-antykryzysowej-30

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Nikt nie straci mieszkania z powodu niewielkiego długu – tarcza antylichwiarska wchodzi w życie »

W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. ukazały się przepisy nowej Tarczy antykryzysowej 3.0. Są wśród nich przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania antylichwiarskie, dzięki którym państwo otacza skuteczną ochroną tych, którzy są zmuszeni zaciągnąć pożyczkę i – zwłaszcza w okresie pandemii - zabezpiecza ich przed lichwiarskimi opłatami. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nikt-nie-straci-mieszkania-z-powodu-niewielkiego-dlugu--tarcza-antylichwiarska-wchodzi-w-zycie

Source: Ministerstwo Sprawiedliwości

Keywords: crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów – Tarcza antykryzysowa 3.0 zaczyna obowiązywać »

W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. zostały opublikowane podpisane przez Prezydenta RP przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Zaczyna się bezpieczne „odmrażanie” pracy sądów, czemu służą przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania. Przywrócą one stronom postępowań dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako jednego z fundamentów funkcjonowania państwa. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow--tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac

Source: Ministerstwo Sprawiedliwości

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobowych firm »

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Są wśród nich rozwiązania przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, dzięki którym z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystają jednoosobowe firmy, narażone na skutki pandemii COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nieodplatna-pomoc-prawna-takze-dla-jednoosobowych-firm

Source: Ministerstwo Sprawiedliwości

Keywords: COVID crisis pandemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej z udziałem szefowej MFiPR »

Przez trzy dni uczestnicy zorganizowanych w internecie spotkań, w tym przedstawiciele rządu i przedsiębiorcy, będą rozmawiać o zmieniającej się w dobie pandemii gospodarce. W pierwszym dniu wydarzenia w panelu „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys” udział wzięła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła między innymi o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/najwieksza-impreza-gospodarcza-w-europie-centralnej-z-udzialem-szefowej-mfipr

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: crisis pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Już ponad 37 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 18 maja - wynosi już 37,08 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-18

Nikt nie straci mieszkania z powodu niewielkiego długu - wkrótce zacznie działać tarcza antylichwiarska »

W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. ukazały się przepisy nowej Tarczy antykryzysowej 3.0. Są wśród nich przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania antylichwiarskie, które wejdą w życie już za dwa tygodnie. »

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nikt-nie-straci-mieszkania-z-powodu-niewielkiego-dlugu

Source: Ministerstwo Sprawiedliwości

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-16

Premier w Katowicach: Sytuacja na Śląsku jest opanowana »

Szef rządu wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiona została bieżąca sytuacja związana z epidemią koronawirusa na Śląsku. Odebrał raport od szefów śląskich służb mundurowych oraz rozmawiał z prezesami spółek górniczych i inspektorami sanitarnymi podczas wideokonferencji. Spotkał się również z górnikami-ozdrowieńcami. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-w-katowicach-sytuacja-na-slasku-jest-opanowana3

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: epidemic coronavirus crisis virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Tarcza antykryzysowa dla opiekunów Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa »

https://www.gov.pl/web/kultura/tarcza-antykryzysowa-dla-opiekunow-pomnikow-historii-i-miejsc-swiatowego-dziedzictwa

Source: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formie wideokonferencji »

– Opowiadamy się za zwiększeniem zaangażowania UE w państwach południowego sąsiedztwa w czasie pandemii COVID-19 w celu przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu i niepokojom politycznym – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule wideokonferencji. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nieformalne-spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-panstw-czlonkowskich-ue-w-formie-wideokonferencji

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Cykl podcastów „Prosto z ZUS” nt. tarczy antykryzysowej »

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/cykl-podcastow-prosto-z-zus-nt_-tarczy-antykryzysowej/3402006

Source: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Rząd pomaga firmom w ratowaniu miejsc pracy »

Dzięki Tarczy Finansowej i Tarczy Antykryzysowej pomagamy chronić przed bezrobociem 3 mln Polaków. Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczyliśmy już ponad 32 mld zł. W 2020 r. nasza gospodarka nie uniknie spowolnienia, jednak według Komisji Europejskiej będzie ono najniższe w UE i wyniesie -4,3 proc., przy średniej unijnej -7,4 proc. Odporność polskiej gospodarki potwierdzają także dane GUS – w I kw. br. nasz PKB wzrósł o 1,9 proc. »

https://www.gov.pl/web/premier/rzad-pomaga-firmom-w-ratowaniu-miejsc-pracy

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-15

Już ponad 8,27 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 15 maja - wynosi już 32,98 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-14

Firmy potwierdzają – rządowe wsparcie pomaga utrzymać zatrudnienie »

Głównym celem przyświecającym pracom nad tarczą antykryzysową było jak najszersze wsparcie dla przedsiębiorców i ochrona jak największej liczby miejsc pracy. Jednym z instrumentów jest dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do tej pory przyznano dofinansowanie na kwotę blisko 2,85 mld zł na ochronę ponad 631 tys. miejsc pracy. Firmy korzystające ze wsparcia potwierdzają – pieniądze te pomagają utrzymać zatrudnienie. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/firmy-potwierdzaja--rzadowe-wsparcie-pomaga-utrzymac-zatrudnienie2

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-14

W czołówce mimo widma kryzysu »

Prognozy Komisji Europejskiej potwierdzają większą odporność polskiej gospodarki na skutki pandemii koronawirusa w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dzięki Tarczy Antykryzysowej grozi nam także mniejsze bezrobocie na koniec roku niż w innych krajach. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/w-czolowce-mimo-widma-kryzysu

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: coronavirus crisis pandemic Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-14

Już ponad 8,27 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 14 maja - wynosi już 8,74 mld zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-13

Minister apeluje do KE o wsparcie finansowe dla sektora drobiu i wieprzowiny »

Dziś odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wywołanej pandemią COVID-19 oraz wdrożenia niezbędnych działań, by pomóc sektorowi rolnemu w utrzymaniu produkcji i płynności finansowej. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/minister-apeluje-do-ke-o-wsparcie-finansowe-dla-sektora-drobiu-i-wieprzowiny

Source: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-13

Już ponad 8,27 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej »

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 13 maja - wynosi już 8 272 463 772 zł. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

Tarcza antykryzysowa. Ponad 7,3 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych »

Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych od momentu uruchomienia tarczy antykryzysowej to już 7,36 mld zł. – Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 3,47 mln wniosków o wsparcie w ramach poszczególnych instrumentów tarczy. Nie ma wątpliwości, że taka pomoc jest dzisiaj potrzebna – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-ponad-73-mld-zl-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-i-samozatrudnionych

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

Mikropożyczka – skuteczna pomoc zamiast uciążliwych procedur »

W ramach tarczy antykryzysowej udzielono już prawie 436,5 tys. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę ok. 2,17 mld zł. - Projektując przepisy skupialiśmy się przede wszystkim na skutecznej pomocy przedsiębiorcom, a nie nad uciążliwymi procedurami, które mają na celu ich kontrolę – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/mikropozyczka--skuteczna-pomoc-zamiast-uciazliwych-procedur

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

550 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców »

Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój (POIR), które są częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o zwiększeniu puli środków, o jedną trzecią, do kwoty 550 mln zł. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/550-mln-zl-na-pozyczki-dla-przedsiebiorcow

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: crisis Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

«« « 1 2 3 4 5 ... 9 » »»

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności