News

:

: - -

Period:

News: 195

2020-05-13

Minister apeluje do KE o wsparcie finansowe dla sektora drobiu i wieprzowiny »

Dziś odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wywołanej pandemią COVID-19 oraz wdrożenia niezbędnych działań, by pomóc sektorowi rolnemu w utrzymaniu produkcji i płynności finansowej. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/minister-apeluje-do-ke-o-wsparcie-finansowe-dla-sektora-drobiu-i-wieprzowiny

Source: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

Naukowcy z Polski współtwórcami sukcesu międzynarodowego respiratora MVM do walki z koronawirusem »

Respirator mechaniczny Milano (MECHANICAL VENTILATOR MILANO, MVM), wchodzący właśnie w fazę produkcji, pomoże pacjentom ciężko dotkniętym przez COVID-19. Respirator MVM uzyskał już atest pozwalający na jego stosowanie do ratowania życia chorych. W stworzeniu projektu MVM uczestniczą naukowcy z Polski - dr Masayuki Wada i dr Mariusz Suchenek z centrum doskonałości MAB AstroCeNT. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/naukowcy-z-polski-wspoltworcami-sukcesu-miedzynarodowego-respiratora-mvm-do-walki-z-koronawirusem

Source: Gov.pl

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

KOMENTARZ DO DYSKUSJI NAD OCENĄ WPŁYWU WYBRANEGO POJEDYNCZEGO CZYNNIKA NA ZAPADALNOŚĆ NA COVID-19 »

PRAWIDŁOWA  ANALIZA  EPIDEMIOLOGICZNA  KLUCZEM DO   WNIOSKOWANIA  PRZYCZYNOWEGO Prawidłowo zaprojektowane i wykonane badanie epidemiologiczne jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do oceny zależności pomiędzy przyczyną wystąpienia zdarzenia/zjawiska, »

https://www.pzh.gov.pl/komentarz-do-dyskusji-nad-ocena-wplywu-wybranego-pojedynczego-czynnika-na-zapadalnosc-na-covid-19/

Source: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Keywords: COVID epidemic Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-12

Naukowcy z Polski współtwórcami sukcesu międzynarodowego respiratora MVM do walki z koronawirusem »

Respirator mechaniczny Milano (MECHANICAL VENTILATOR MILANO, MVM), wchodzący właśnie w fazę produkcji, pomoże pacjentom ciężko dotkniętym przez COVID-19. Respirator MVM uzyskał już atest pozwalający na jego stosowanie do ratowania życia chorych. W stworzeniu projektu MVM uczestniczą naukowcy z Polski - dr Masayuki Wada i dr Mariusz Suchenek z centrum doskonałości MAB AstroCeNT. »

https://www.gov.pl/web/nauka/naukowcy-z-polski-wspoltworcami-sukcesu-miedzynarodowego-respiratora-mvm-do-walki-z-koronawirusem

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID coronavirus virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-11

Covid-19 – liczba potwierdzonych przypadków z poszczególnych powiatów wg. Dane-i-analizy.pl »

https://www.pzh.gov.pl/covid-19-liczba-potwierdzonych-przypadkow-z-poszczegolnych-powiatow-wg-dane-i-analizy-pl/

Source: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych »

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/covid-19-10-mln-zl-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych

Source: Gov.pl

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Resort nauki sfinansował opracowanie prototypu respiratora UCM01 »

Wiceminister Wojciech Maksymowicz wziął udział w prezentacji modelu respiratora na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Na uczelni opracowano prototyp prostego respiratora wspomagającego pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną chorobą COVID-19. Respiratory są kluczowym sprzętem podczas leczenia najciężej chorych pacjentów na COVID-19. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na prace nad respiratorem 125 tys. zł. »

https://www.gov.pl/web/nauka/resort-nauki-sfinansowal-opracowanie-prototypu-respiratora-ucm01

Source: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID - konsultacje robocze »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-standardu-organizacyjnego-laboratorium-covid

Source: Ministerstwo Zdrowia

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Nowa normalność - trwają konsultacje ws. wytycznych dla branży beauty »

Mamy świadomość trudności, z jakimi zmaga się branża beauty, która obejmuje usługi kosmetyczne i fryzjerskie, w dobie pandemii COVID-19. Dlatego odbyliśmy serię spotkań podsumowujących kilkutygodniowy dialog z jej przedstawicielami. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/nowa-normalnosc---trwaja-konsultacje-ws-wytycznych-dla-branzy-beauty2

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID normality pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Sprzęt dla strażaków w służbie kolei »

8 maja 2020 r., podczas wideokonferencji z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarto aneks do umowy, która zapewnia dofinansowanie zakupu specjalistycznych samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej do zwalczania i zapobiegania COVID-19 w każdym punkcie kolejowego szlaku. Wartość aneksowanego dofinansowania to 64 mln zł, w tym z unijnego z Programu Operacyjnej Infrastruktura i Środowisko prawie 54,5 mln zł. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/sprzet-dla-strazakow-w-sluzbie-kolei

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

XV spotkanie Narodowych Koordynatorów współpracy Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami »

– Pełne wdrożenie takich uniwersalnych reguł współpracy ekonomicznej, jak wzajemność, równe szanse konkurencji i obustronne korzyści powinno stanowić odpowiedź państw formatu 17+1 na wyzwania ekonomiczne wynikające z pandemii Covid 19 – podkreślił wiceminister Marcin Przydacz w czasie spotkania Narodowych Koordynatorów współpracy Pekinu i 17 państw europejskich, które odbyło się w formule wideokonferencji. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/xv-spotkanie-narodowych-koordynatorow-wspolpracy-europy-srodkowo-wschodniej-z-chinami

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

Ponad 550 mln zł na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 »

8 maja br. wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał decyzje dla 5 projektów na wsparcie systemu ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. Inwestycje będą współfinansowane ze środków europejskich w ramach funduszowego pakietu antywirusowego. »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ponad-550-mln-zl-na-walke-ze-skutkami-pandemii-covid-19

Source: Ministerstwo Zdrowia

Keywords: COVID pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-08

COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych »

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. »

https://www.gov.pl/web/sport/covid-19-10-mln-zl-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych

Source: Ministerstwo Sportu

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-07

Polska i 7 innych państw UE pisze do KE ws. nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania OZE w walce z konsekwencjami COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/polska-i-7-innych-panstw-ue-pisze-do-ke-ws-nowej-strategii-przemyslowej-dla-europy-i-wykorzystania-oze-w-walce-z-konsekwencjami-covid-19

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-07

Polski start-up w gronie laureatów konkursu Światowej Organizacji Turystycznej! »

Konkurs wyłonił innowacyjne projekty, które mogą pomóc branży turystycznej zmniejszyć skutki kryzysu spowodowanego pandemią. Zwycięska polska firma WAAM z Lublina zgłosiła projekt kabiny do odkażania, która może mieć szerokie zastosowanie w walce z epidemią COVID-19 w turystyce. Kabina, dzięki specjalnym dyszom, może zdezynfekować osobę, minimalizując przy tym ryzyko zakażenia i przeniesienia wirusa. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/polski-start-up-w-gronie-laureatow-konkursu-swiatowej-organizacji-turystycznej

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID disinfection epidemic crisis pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-06

Rozmowy polsko-brytyjskie o transporcie »

Współpraca w zakresie infrastruktury i transportu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 była tematem rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ambasadorem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w RP, Jonathanem Knottem. Spotkanie w formie wideokonferencji odbyło się 5 maja 2020 r. Było ono reakcją na list, jaki ambasador Knott wystosował w ubiegłym tygodniu do rządu RP w sprawie zapewnienia łańcucha dostaw pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią oraz minimalizowania gospodarczych (w tym transportowych) skutków pandemii. »

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozmowy-polsko-brytyjskie-o-transporcie

Source: Ministerstwo Infrastruktury

Keywords: COVID coronavirus pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-06

Prognoza gospodarcza KE: Polska pozytywnie wyróżnia się na tle UE »

Wg wiosennej prognozy KE pandemia COVID-19 oznacza duże spowolnienie dla światowej i unijnej gospodarki. Na tym tle polska gospodarka wyróżnia się pozytywnie – mimo prognozowanego spadku, mamy osiągnąć najlepszy oczekiwany wynik w całej UE. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/prognoza-gospodarcza-ke-polska-pozytywnie-wyroznia-sie-na-tle-ue

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-05

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 »

https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-kk-w-dziedzinie-medycyny-rodzinnej-dotyczace-przeprowadzania-badan-bilansowych-u-dzieci-w-czasie-trwania-pandemii-covid-19

Source: Ministerstwo Zdrowia

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-05

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 – opublikowane »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozporzadzenia-ke-ws-interwencji-rynkowych-w-zwiazku-z-covid-19--opublikowane

Source: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Keywords: COVID

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-05

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 10 Warszawa, 5 maja 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) »

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-10-warszawa-5-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Source: Główny Inspektorat Sanitarny

Keywords: COVID epidemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych już dostępna »

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pozyczka-plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych-juz-dostepna

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19 »

30 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. »

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-komisji-europejskiej-w-sprawie-interwencji-rynkowych-w-zwiazku-z-covid-19

Source: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Wideokonferencja premiera z szefem litewskiego rządu »

Mateusz Morawiecki rozmawiał z Sauliusem Skvernelisem o regionalnych inwestycjach infrastrukturalnych, sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz negocjacjach dotyczących unijnych Wieloletnich Ram Finansowych. »

https://www.gov.pl/web/premier/wideokonferencja-premiera-z-szefem-litewskiego-rzadu

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Konkurs Chopinowski przeniesiony na 2021 r. »

Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego została przełożona o rok. Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. »

https://www.gov.pl/web/kultura/konkurs-chopinowski-przeniesiony-na-2021-r

Source: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Keywords: COVID pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-05-04

Premier: Grupa Wyszehradzka przeznaczy 3 mln euro na szczepionki i leki przeciw COVID-19 »

Polska wraz z innymi państwami V4 zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro. Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie ok. 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-grupa-wyszehradzka-przeznaczy-3-mln-euro-na-szczepionki-i-leki-przeciw-covid-19

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: COVID vaccinations

Share: Facebook Twitter E-mail

«« « 1 2 3 4 5 ... 8 » »»

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności