News

:

: - -

Period:

News: 213

2020-03-25

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd »

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza

Source: Gov.pl

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-25

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd »

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). »

https://www.gov.pl/web/rodzina/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej--rozwiazania-zaakceptowane-przez-rzad

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: COVID crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-25

[FIRMY] Dopłacimy do wynagrodzeń, by utrzymać zatrudnienie »

Pracodawcy, którym na skutek pandemii koronowirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnią pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. To jedno z rozwiązań, które znalazło się w projekcie tarczy antykryzysowej. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/doplacimy-do-wynagrodzen-by-utrzymac-zatrudnienie

Source: Gov.pl

Keywords: crisis pandemic Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-24

Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19 »

Więcej o stosowaniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych »

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19

Source: Urząd Zamówień Publicznych

Keywords: COVID crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-24

Ułatwienia w kredycie technologicznym w związku z koronawirusem »

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w tzw. kredycie technologicznym przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ulatwienia-w-kredycie-technologicznym-w-zwiazku-z-koronawirusem

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: coronavirus crisis virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-24

Premier: W walce z koronawirusem musimy ograniczyć przemieszczanie się do absolutnego minimum »

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Jak zaznaczył, „wprowadzenie nowych zasad jest niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie dopuścić do sytuacji występujących w Hiszpanii, czy Francji”. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-w-walce-z-koronawirusem-musimy-ograniczyc-przemieszczanie-sie-do-absolutnego-minimum

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: coronavirus crisis restrictions virus rules

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-23

Nieformalna wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych UE »

Działania UE w sprawie sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib i związanego z nią kryzysu migracyjnego oraz unijna odpowiedź na pandemię COVID-19 były głównymi punktami Rady do Spraw Zagranicznych w formie wideokonferencji, która odbyła się 23 marca br. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nieformalna-wideokonferencja-ministrow-spraw-zagranicznych-ue

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: COVID crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-22

MKIDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury »

Wsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów oraz dodatkowe wsparcie na rozwój nowych form udostępniania kultury w sieci i aktywizację po przywrócenia działalności – to elementy przedstawionej dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego Tarczy Antykryzysowej, z których mogą skorzystać ludzie i instytucje kultury. »

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-instytucje-kultury

Source: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Keywords: epidemic crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-21

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stawia czoła koronawirusowi – podsumowanie tygodnia »

Pandemia, z którą w ostatnim czasie zmaga się świat, oddziałuje na wiele aspektów codziennego życia. Najważniejszym z nich jest oczywiście zdrowie. Jednak już teraz wiadomo, że skutki pandemii będą odczuwalne również w gospodarce. Aby móc je jak najbardziej złagodzić, polski rząd zaproponował pakiet antykryzysowych rozwiązań dla przedsiębiorców. Specjalne udogodnienia i rekomendacje dla osób, firm i instytucji korzystających z Funduszy Europejskich wprowadziło również MFiPR. W telegraficznym i bardzo selektywnym skrócie przedstawiamy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych programach i na co mogą liczyć beneficjenci. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ministerstwo-funduszy-i-polityki-regionalnej-stawia-czola-koronawirusowi--podsumowanie-tygodnia

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: coronavirus crisis pandemic virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-20

Będą jeszcze lepsze gwarancje dla firm »

Gwarancje zabezpieczą także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowuje zmiany, które ułatwią korzystanie z takich kredytów. W Programie Inteligentny Rozwój (POIR) planujemy uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln złotych, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/beda-jeszcze-lepsze-gwarancje-dla-firm

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: crisis pandemic

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-19

Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej »

https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej

Source: Ministerstwo Finansów

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-19

Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa »

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych. »

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa

Source: Ministerstwo Rozwoju

Keywords: epidemic coronavirus crisis Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-19

Premier podsumował kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego »

Przedstawiona została bieżąca informacja epidemiologiczna. Rozmawiano też m.in. na temat aktualnej sytuacji na polskich granicach. Spotkanie odbyło się z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-podsumowal-kolejne-posiedzenie-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: epidemic crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

[PROJEKTY UNIJNE] Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z EFS »

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło kolejny pakiet rekomendacji, które mają pomóc między innymi osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs

Source: Gov.pl

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

[INFOLINIA] Infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez WOT »

Wojska Obrony Terytorialnej na polecenie ministra obrony narodowej uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych WOT. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/infolinia-infolinia-wsparcia-psychologicznego-uruchomiona-przez-wot

Source: Gov.pl

Keywords: crisis quarantine SARS

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Kolejne przejścia graniczne uruchomione »

Podczas spotkania prezydium Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapadła decyzja o otwarciu kolejnych przejść granicznych i zmianie charakteru kilku już działających. Dzięki temu ruch na przejściach granicznych będzie odbywał się płynniej, a korki powstałe po przywróceniu kontroli na granicy wewnętrznej zostaną rozładowane. I tak granicę z Czechami będzie można przekroczyć na trzech nowych przejściach, a granicę z Litwą na dodatkowym przejściu w Ogrodnikach. Na czterech przejściach drogowych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu. »

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37003/Kolejne-przejscia-graniczne-uruchomione

Source: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Antykryzysowy pakiet MFiPR z aprobatą biznesu »

Z powodu szczególnej sytuacji epidemiologicznej 17 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zaproponowane rozwiązania zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli świata biznesu, między innymi Konfederacja Lewiatan określiła je jako „konkretne i zgodne z postulatami przedsiębiorców”. »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowy-pakiet-mfipr-z-aprobata-biznesu

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: epidemic crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez WOT »

Wojska Obrony Terytorialnej na polecenie ministra obrony narodowej uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych WOT. »

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/infolinia-wsparcia-psychologicznego-uruchomiona-przez-wot

Source: Ministerstwo Obrony Narodowej

Keywords: crisis quarantine SARS

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Premier: Tarcza antykryzysowa pomoże przedsiębiorcom i pracownikom »

Mateusz Morawiecki przedstawił założenia rządowego pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników o wartości ok. 212 mld zł, tj. blisko 10 proc. PKB. »

https://www.gov.pl/web/premier/premier-tarcza-antykryzysowa-pomoze-przedsiebiorcom-i-pracownikom

Source: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Keywords: crisis Shield

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa »

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych. »

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa

Source: Gov.pl

Keywords: epidemic coronavirus crisis Shield virus

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-18

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy »

- Prezentujemy dzisiaj odważny, ale i rozważny plan, który ma zapobiec przede wszystkim utracie miejsc pracy, bankructwom tam, gdzie jest to możliwe, zamykaniu zakładów, zmniejszaniu obrotów firm, zmniejszaniu przychodów poszczególnych przedsiębiorców - ogłosił podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. »

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-przygotowal-pakiet-antykryzysowy

Source: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-17

Uruchamiamy kolejne przejścia graniczne »

Podczas spotkania prezydium Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapadła decyzja o otwarciu kolejnych przejść granicznych i zmianie charakteru kilku już działających. Dzięki temu ruch na przejściach granicznych będzie odbywał się płynniej, a korki powstałe po przywróceniu kontroli na granicy wewnętrznej zostaną rozładowane. I tak granicę z Czechami będzie można przekroczyć na trzech nowych przejściach, a granicę z Litwą na dodatkowym przejściu w Ogrodnikach. Na czterech przejściach drogowych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu. »

https://www.gov.pl/web/mswia/uruchamiamy-kolejne-przejscia-graniczne2

Source: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-17

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z EFS »

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło we wtorek kolejny pakiet rekomendacji, które mają pomóc między innymi osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). »

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs

Source: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-17

Uruchamiamy kolejne przejścia graniczne »

Podczas spotkania prezydium Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapadła decyzja o otwarciu następnych przejść granicznych, by udrożnić ruch. Na granicy z Czechami można przekroczyć granicę na kolejnych trzech przejściach, a na granicy z Litwą na dodatkowym przejściu w Ogrodnikach. Na czterech przejściach drogowych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu. »

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8313,Uruchamiamy-kolejne-przejscia-graniczne.html

Source: Komenda Główna Straży Granicznej

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

2020-03-16

Działania MSZ podjęte w związku z organizacją powrotów Polaków do kraju »

W MSZ przez 24 godziny na dobę działa Zespół Zarządzania Kryzysowego; jednym z kluczowych zadań zespołu jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski. »

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzialania-msz-podjete-w-zwiazku-z-organizacja-powrotow-polakow-do-kraju

Source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Keywords: crisis

Share: Facebook Twitter E-mail

«« « 1 ... 5 6 7 8 9 » »»

Sources

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
» Aktualności

Gov.pl Gov.pl
» Koronawirus – Działania rządu
» Koronawirus – Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny
» Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego
» Aktualności

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny
» Aktualności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
» Wydarzenia
» Decyzje rządu

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej
» Aktualności

Ministerstwo Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych
» Wiadomości

Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji
» Wiadomości

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
» Wiadomości

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
» Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
» Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury
» Aktualności

Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Klimatu
» Aktualności
» Komunikaty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
» Wiadomości

Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
» Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
» Wiadomości
» Koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
» Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju
» Wiadomości
» Koronawirus Aktualności

Ministerstwo Sportu Ministerstwo Sportu
» Wiadomości
» Oświadczenia, komunikaty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
» Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
» Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
» Wydarzenia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
» Wiadomości

Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
» Wiadomości

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
» Komunikaty
» Aktualności dot. koronawirusa

Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
» Aktualności

Portal podatkowy Portal podatkowy
» Zmiany w prawie
» Wyjaśnienia

Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta
» Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
» Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
» Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego
» Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
» Aktualności
» Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
» Aktualności